Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 14.02.2024
31.1. SRS 31 (2024) - Računovodske rešitve v zadrugah
Računovodstvo / Računovodstvo / 12.02.2024
16. SRS 16 (2024) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti
Računovodstvo / Računovodstvo / 09.02.2024
15. SRS 15 (2024) - Prihodki
Računovodstvo / Računovodstvo / 09.02.2024
14. SRS 14 (2024) - Odhodki

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 09.07.2024
POJASNILO 1 k SRS-ju 2 (2024) – Emisijski kuponi
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.01.2024
00. UVOD in OKVIR SRS (2024)
Računovodstvo / Računovodstvo - 20.10.2023
27. MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi
Računovodstvo / Računovodstvo - 06.11.2023
03. MSRP 3 - Poslovne združitve
Računovodstvo / Računovodstvo - 09.11.2023
12. MRS 12 - Davek od dohodka (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.11.2023
09. MSRP 9 - Finančni instrumenti