Novosti
Praksa / Sodbe sodišč / 21.09.2017
OBJEKTIVNI ELEMENTI, KI POTRJUJEJO NAMERO DAVČNEGA ZAVEZANCA, DA BO UVOŽENO BLAGO UPORABIL V OKVIRU SVOJE EKONOMSKE DEJAVNOSTI – Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici – Vračilo davka, ki je zaračunan za uvoženo blago (C-441/16)
Praksa / Sodbe sodišč / 21.09.2017
POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO – Navidezni pravni posel (I U 1139/2015-8)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 20.09.2017
IMPLEMENTACIJA OECD STANDARDA AVTOMATIČNE IZMENJAVE INFORMACIJ O FINANČNIH RAČUNIH IN DIREKTIVE SVETA 2014/107/EU – Poročanje o finančnih računih (pogosta vprašanja in odgovori, 2. dopolnjena izdaja)
Praksa / Sodbe sodišč / 20.09.2017
NEIZKAZANOST OPRAVLJENIH STORITEV PO PREJETIH RAČUNIH – Zavrnitev pravice do odbitka DDV (I U 461/2015-10)
Praksa / Sodbe sodišč / 19.09.2017
OSEBA, KI JE OBIČAJNO ZAPOSLENA NA OZEMLJU DVEH ALI VEČ DRŽAV ČLANIC – Oseba, zaposlena v eni državi članici, ki med neplačanim trimesečnim dopustom opravlja dejavnosti zaposlene osebe v drugi državi članici (C-569/15)
Praksa / Sodbe sodišč / 19.09.2017
OSEBA, KI JE OBIČAJNO ZAPOSLENA NA OZEMLJU DVEH ALI VEČ DRŽAV ČLANIC – Oseba, ki je zaposlena v eni državi članici in ki del svojih dejavnosti opravlja v državi članici, kjer stalno prebiva (C-570/15)
Praksa / Mnenja strokovnjakov / 19.09.2017
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV, KADAR JE DOLŽNIK IZBRISAN IZ SODNEGA REGISTRA, UPNIK PA NE ZAHTEVA POPLAČILA TERJATEV OD PRAVNIH NASLEDNIKOV DOLŽNIKA