Super rokovnik

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju

April 2019
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
1

Predložitev letnega poročila za leto 2018 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2018 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2018 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2018 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)

Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2018

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2019

Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom

Predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine/dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej)

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (obračun DOHDej) - za leto 2019

Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 (obračun DOHDej) med davčnim letom

Napoved za odmero DDDČPNO za leto 2018

Priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD

Predložitev zbirnih podatkov za dohodek iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD

2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5