Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.08.2019
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.08.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.08.2019
99.1 KOLEKTIVNA POGODBA BANKE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.07.2019
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 26.07.2019
35.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPK)