Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 18.01.2019
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.01.2019
97.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POKLICNE NOVINARJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 15.01.2019
06.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 14.01.2019
98.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 08.01.2019
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 08.01.2019
10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.12.2018
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 08.01.2019
10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI