Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 20.03.2018
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 12.03.2018
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.03.2018
99.1 KOLEKTIVNA POGODBA BANKE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.03.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - marec 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 13.02.2018
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.05.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - maj 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 14.12.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 24.07.2017
01.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.05.2018
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 13.02.2018
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 17.12.2013
01.1 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPDTS)