Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.01.2018
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.01.2018
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.01.2018
06.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.01.2018
28.1 KOLEKTIVNA POGODBA ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.01.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.01.2018
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.12.2017
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.12.2017
10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 28.12.2017
19.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 18.12.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 14.12.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 12.12.2017
30.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR (KPJS)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 11.01.2018
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 11.01.2018
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.02.2017
ZAKON O ČEZMEJNEM IZVAJANJU STORITEV (ZČmIS)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 11.01.2018
06.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti