Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.10.2017
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.10.2017
18.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA LESARSTVO (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.10.2017
Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 19.10.2017
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 09.10.2017
ZAKON O INŠPEKCIJI DELA (ZID-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 09.10.2017
ZAKON O INŠPEKCIJI DELA (ZID-1)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 09.10.2017
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.10.2017
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 19.10.2017
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 08.05.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 13.11.2017
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti