Novosti

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 29.10.2018
OPMSRP 23 - Negotovost glede obravnav davka iz dobička
Računovodstvo / Računovodstvo - 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Računovodstvo / Računovodstvo - 28.12.2017
16. MSRP 16 - Najemi
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.12.2015
00. UVOD in OKVIR SRS (2016)
Računovodstvo / Računovodstvo - 10.10.2017
15. MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci