Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 18.01.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2018
Statistični podatki / Dnevnice / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistični podatki / Jubilejne nagrade / 09.01.2019
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 09.01.2019
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2019
Statistični podatki / Solidarnostna pomoč / 09.01.2019
SOLIDARNOSTNA POMOČ - leto 2019
Statistični podatki / Obvezna praksa / 08.01.2019
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2019
Statistični podatki / Ločeno življenje / 08.01.2019
NADOMESTILO ZA LOČENO ŽIVLJENJE – leto 2019
Statistični podatki / Terenski dodatek / 08.01.2019
TERENSKI DODATEK - leto 2019
Statistični podatki / Dnevnice / 08.01.2019
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2019
Statistični podatki / Regres za prehrano / 07.01.2019
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2019
Statistični podatki / Kilometrina / 07.01.2019
KILOMETRINA - leto 2019
Statistični podatki / EURIBOR / 07.01.2019
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2019
Statistični podatki / Regres za dopust / 04.01.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 04.01.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 04.01.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2019
Statistični podatki / Lastno orodje / 04.01.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2019
Statistični podatki / Delo na domu / 04.01.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2019
Statistični podatki / Plače / 03.01.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistični podatki / Poslovna uspešnost / 03.01.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 28.12.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2018 (izplačilo v jan-18)
Statistični podatki / Regres za prehrano - 07.01.2019
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2019
Statistični podatki / Kilometrina - 07.01.2019
KILOMETRINA - leto 2019
Statistični podatki / Plače - 28.12.2018
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2019
Statistični podatki / Regres za dopust - 04.01.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019
Statistični podatki / Dnevnice - 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistični podatki / Dnevnice - 08.01.2019
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2019
Statistični podatki / Poslovna uspešnost - 03.01.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistični podatki / Obvezna praksa - 08.01.2019
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2019
Statistični podatki / Prispevki zasebniki - 25.04.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2018