Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za December 2018 (izplačilo v jan-18)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 16.01.2019
OBVEZNOST OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
Praksa / Mnenja FURS-MF / 11.01.2019
ZAKON O DOHODNINI IN POKOJNINE V LETU 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2018
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
KILOMETRINA - leto 2019
Praksa / E-DELUX knjige / 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Statistika & info / Statistični podatki / 03.01.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2019
Praksa / Mnenja FURS-MF / 10.01.2019
PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV V LETU 2019
Praksa / Mnenja FURS-MF / 27.12.2018
LESTVICA ZA ODMERO DOHODNINE IN OLAJŠAVE ZA LETO 2019