Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 25.05.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 31.05.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v letu 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Praksa / E-DELUX knjige / 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
Študija OECD o preoblikovanju obdavčitve dela v Sloveniji
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (april - 2018) – začasni podatki
Izobraževanje / Urnik izobraževanj / 28.03.2018
Mali in Veliki DAVČNI SODNI MLINI 2018 (praktično davčno izobraževanje)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE