Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 25.03.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Marec 2019
Praksa / Mnenja FURS-MF / 18.03.2019
VPRAŠANJA DAVČNIH ZAVEZANCEV S PODROČJA DDV
Statistika & info / Statistični podatki / 25.02.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Februar 2019 (izplačilo v marcu 2019)
Statistika & info / Statistični podatki / 11.03.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 25.03.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za MAREC 2019
Praksa / Mnenja FURS-MF / 13.03.2019
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE (podrobnejši opis, 2. izdaja)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Statistika & info / Statistični podatki / 11.03.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Praksa / E-DELUX knjige / 30.01.2019
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2019 naprej (celotna e-knjiga)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 18.03.2019
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE