Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 26.02.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ - obračun za Februar 2018 (izplačilo v mar-18)
Statistika & info / Svet davkov / 15.03.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (januar - 2018) – začasni podatki
Praksa / Mnenja FURS-MF / 12.03.2018
ODDAJANJE NEPREMIČNIN V TURISTIČNI NAJEM IN DDV
Statistika & info / Statistični podatki / 08.03.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 26.02.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za FEBRUAR 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.03.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 08.03.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)