Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Praksa / E-DELUX knjige / 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
Statistika & info / Statistični podatki / 25.09.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za September 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 28.08.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2017
Praksa / Mnenja FURS-MF / 09.08.2017
UKINITEV OBDAVČENJA REGRESA IN BOŽIČNICE
Zakonodaja / Računovodstvo / 10.12.2015
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Statistika & info / Statistični podatki / 28.08.2017
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za AVGUST - 2017