O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum vpisa: 25.09.2014

Besedilo navedene številke E-Super časnika je veljavno za obdobje, na katerega se nanaša. Pri tem opozarjamo, da je zakonodajalec s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah PZDDV (Uradni list RS, št. 84/14 z dne 28.11.2014) dopolnil 110. člen PZDDV, ki se je začel uporabljati od 29.11.2014 naprej. Na podlagi te dopolnitve mora davčni zavezanec, ki mu preneha identifikacija za namene DDV zaradi prehoda na posebno ureditev za male davčne zavezance, za obdobje po spremembi popraviti odbitek DDV od osnovnih sredstev, za katera obdobje popravka še ni poteklo.

Glej tudi E-Super časnik, št. 01/16 z dne 10.02.2016.

E-Super časnik, št. 06/14.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7
Naslov Datum vpisa
NOVOSTI (SPREMEMBE IN DOPOLNITVE) ZDDV-1 - od 01.01.2015 NAPREJ - 2. del, številka 08-14 10.12.2014
NOVOSTI (SPREMEMBE IN DOPOLNITVE) ZDDV-1 - od 01.01.2015 NAPREJ - 1. del, številka 07-14 02.12.2014
NADOMESTILO PLAČE V BREME OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, številka 05-14 19.08.2014
ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV IN POPRAVEK ODBITKA DDV, številka 04-14 19.05.2014
ODPRAVNINE, številka 03-14 05.03.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 7