aktualno arhiv vse     Število vpisov: 183
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO ODBITKA DDV OD RAČUNOV ZA REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO NEPREMIČNINE – Uporaba nepremičnine za namene obdavčljive dejavnosti (X Ips 287/2015) 12.04.2017 27.06.2017
NEPRAVOČASNO ODDANA IZJAVA PO 45. ČLENU ZDDV-1 – Prodaja pozidanih stavbnih zemljišč (X Ips 236/2015) 08.03.2017 02.06.2017
NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV OB UVOZU ZARADI DOBAVE BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO (X Ips 1/2015) 08.03.2017 16.06.2017
PRODAJA NEPREMIČNINE – Plačnik DDV (X Ips 286/2016) 08.03.2017 24.07.2017
UVELJAVLJANJE ODBITKA DDV NA PODLAGI FIKTIVNIH RAČUNOV – Storitev kaznivega dejanja zatajitve finančnih obveznosti (I Ips 50278/2013-129) 15.12.2016 18.07.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV – NAVIDEZNA DOBAVA BLAGA (X Ips 97/2015) 23.11.2016 27.01.2017
SUBJEKTIVNI ELEMENT KOT RAZLOG ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Odstop od utečene poslovne prakse davčnega zavezanca pri poslovanju z odpadnimi kovinami (X Ips 427/2014) 27.10.2016 13.02.2017
PREVZEM ODVETNIŠKE PISARNE – Zadržanje osnovnih sredstev ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti (X Ips 473/2014) 27.10.2016 23.06.2017
PRAVICA DO POVRNITVE OZIROMA ODPUSTA UVOZNE DAJATVE – Odpust DDV in DMV po carinskih deklaracijah (X Ips 82/2015) 20.10.2016 06.02.2017
PREKLUZIVNI ROK ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Začetek teka roka (X Ips 210/2014) 06.10.2016 02.02.2017
TRANSAKCIJE Z NEPREMIČNINAMI – Dobava pozidanega stavbnega zemljišča, na katerem stoji objekt (X Ips 11/2015) 25.08.2016 03.02.2017
POGOJI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Nakup kmetijskih strojev – Vedenje o sodelovanju pri goljufivih transakcijah (X Ips 374/2014) 15.06.2016 30.09.2016
ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE ZA DDV – Pogoji za izplačilo presežka obračunanega DDV (X Ips 296/2015) 01.06.2016 29.08.2016
POGOJI ZA ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – NAČELO DOBRE VERE – Neskrbnost davčnega zavezanca v odnosu do goljufije izdajatelja računa (X Ips 85/2014) 20.04.2016 25.08.2016
PREKLUZIVNI ROK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Dodatna odmera DDV (X Ips 4/2015) 13.04.2016 25.07.2016
ZNESEK DDV VKLJUČEN V ZNESEK KUPNINE – PRERAČUNANA STOPNJA DDV (X Ips 269/2014) 03.03.2016 12.04.2016
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL – Pogoji za zavrnitev izvedbe dokazov (X Ips 233/2014) 03.03.2016 11.07.2016
FINANČNI LEASING NEPREMIČNIN – DAVČNA OSNOVA ZA OBDAVČITEV Z DDV IN DPN – Bistvena kršitev določb postopka (X Ips 89/2014) 11.02.2016 14.04.2016
ZNESEK DDV DOLGOVAN ZGOLJ ZATO, KER JE IZKAZAN NA RAČUNU (X Ips 43/2014) 20.01.2016 06.04.2016
FINANČNI LEASING NEPREMIČNIN – Zmanjšanje obračunanega DDV zaradi delne realizacije pogodbe – Vračilo nepremičnine (X Ips 476/2012) 07.01.2016 30.03.2016
SPREMEMBA UTEČENE POSLOVNE PRAKSE MED DAVČNIMI ZAVEZANCI – Okoliščine, ki nakazujejo na to, da je davčni zavezanec vedel o goljufivih transakcijah na področju DDV (X Ips 29/2014) 12.11.2015 31.03.2016
RAČUNI KOT FIKTIVNE KNJIGOVODSKE LISTINE – Neskrbno ravnanje davčnega zavezanca ter zavrnitev pravice do odbitka DDV (X Ips 67/2014) 12.11.2015 15.04.2016
ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV PO PRENEHANJU OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI – Davčni zavezanec, ki preneha opravljati dejavnost, še vedno uživa pravice in obveznosti, vezane na preteklo opravljanje dejavnosti (X Ips 165/2014) 28.10.2015 25.03.2016
GRADNJA IN PRODAJA TRGOVSKEGA CENTRA Z ZEMLJIŠČI – Prodaja zemljišč, ki so del osnovnih sredstev s.p. in zemljišč, ki so v lasti fizične osebe kot nosilca s.p. – Obračun DDV (X Ips 346/2013) 01.10.2015 25.02.2016
DOLŽNOST RAVNANJA Z RAZUMNO SKRBNOSTJO NA PODROČJU DDV – Objektivne okoliščine, ki kažejo na goljufijo (X Ips 328/2013) 08.06.2015 10.08.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 183