aktualno arhiv vse     Število vpisov: 132
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SODNA RAZVEZA POGODBE O ZAPOSLITVI PO IZREDNI ODPOVEDI POGODBE (VIII Ips 236/2017) 30.05.2018 30.07.2018
AGRESIVNO VEDENJE DELAVCA KOT HUJŠA KRŠITEV IN RAZLOG ZA IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI (VII Ips 267/2017) 15.05.2018 18.07.2018
PRENOS GOSTINSKEGA LOKALA KOT GOSPODARSKE ENOTE – Ohranitev pravic delavcev ob spremembi delodajalca (VIII Ips 188/2017) 24.04.2018 31.07.2018
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV – Izračun delovne uspešnosti kot kriterij za ugotovitev presežnih delavcev (VIII Ips 200/2017) 10.04.2018 20.07.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Izostanek z dela in sprememba kraja opravljanja dela (VIII Ips 199/2017) 10.04.2018 03.08.2018
UPRAVIČENOST DO NADOMESTILA ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST – Ugotovitev nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi (VII Ips 135/2017) 05.02.2018 13.07.2018
HUJŠA KRŠITEV OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Podpis in predložitev računovodskih izkazov NS brez vednosti direktorja (VIII Ips 211/2017) 23.01.2018 20.07.2018
OBVESTILNA DOLŽNOST DELAVCA – Neizpolnitev obvestilne dolžnosti kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (VIII Ips 189/2017) 19.12.2017 13.07.2018
PREKVALIFIKACIJA IZPLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA V DRUG PREJEMEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA LASTNIKA PODJETJA – Prikrito izplačilo plače in breme dokazovanja (X Ips 271/2015) 29.11.2017 07.03.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Prepoved škodljivega ravnanja – Večino delovnega časa preživetega v gostinskem lokalu (VIII Ips 97/2017) 21.11.2017 01.08.2018
POGODBA O IZOBRAŽEVANJU IN VRNITEV STROŠKOV IZOBRAŽEVANJA – Vrnitev (bruto) nadomestila plače (VIII Ips 61/2017) 25.10.2017 24.07.2018
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Nedoseganje norme in seznanjenost z delodajalčevimi zahtevami in pričakovanji (VIII Ips 127/2017) 25.10.2017 27.07.2018
VELJAVNOST DOLOČB ODPOVEDANE KOLEKTIVNE POGODBE IN ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA (VIII Ips 56/2017) 19.09.2017 13.08.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Kršitev z znaki kaznivega dejanja – Načelo sorazmernosti in poseg v pravico do zasebnosti na delovnem mestu (uporaba nadzornih kamer) (VIII Ips 125/2017) 05.09.2017 02.08.2018
POKOJNINSKA OSNOVA – Vštevanje plačila za delo preko polnega delovnega časa – Pravna podlaga za obnovo postopka odmere pokojnine (VIII Ips 40/2017) 05.09.2017 17.08.2018
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA ODMERO DOHODNINE IN PAVŠALA ZA ZZ (6,36 %) (X Ips 367/2015) 30.08.2017 13.11.2017
UVELJAVLJANJE IZLOČITVENE PRAVICE V PRIMERU PRAVNEGA NASLEDSTVA NA STVARI, KI JE PREDMET IZLOČITVENE PRAVICE – Nastop pravnega nasledstva po začetku stečajnega postopka (III Ips 162/2015) 25.07.2017 11.09.2017
DAVEK OD PREMOŽENJA NA POSEST STAVB - Poslovni prostor, ki se oddaja v najem (X Ips 282/2016) 06.07.2017 14.08.2018
KAZNIVO DEJANJE ZLORABE POLOŽAJA PRI OPRAVLJANJU GOSPODARSKE DEJAVNOSTI – Premoženjska korist – Ponareditev ali uničenje poslovnih listin (I Ips 6155/2013) 05.07.2017 16.08.2018
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV – Kriterij za določitev presežnih delavcev – Ugotavljanje presežkov znotraj organizacijske enote družbe (VIII Ips 34/2017) 20.06.2017 29.09.2017
ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA – Ustreznost izobrazbe (VIII Ips 81/2017) 20.06.2017 20.10.2017
SPORAZUM O PRENEHANJU POGODBE O ZAPOSLITVI – Neupravičena odsotnost z dela (VIII Ips 53/2017) 04.04.2017 22.06.2017
ODGOVORNOST ZA PRAVILNO IN ZAKONITO OBRAČUNAVANJE PLAČ, DODATKOV IN NADOMESTIL PLAČ KOT (KRIVDNI) RAZLOG ZA IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI (VIII Ips 217/2016) 04.04.2017 05.07.2017
KAZNIVO DEJANJE ZATAJITVE FINANČNIH OBVEZNOSTI – Dajanje lažnih podatkov z namenom izogniti se plačilu dajatev in odgovorna oseba (I Ips 29280/2011) 30.03.2017 23.08.2017
LOČENOST PREMOŽENJA DRUŽBE OD DRUŽBENIKOV – Razpolaganja s premoženjem družbe kot kaznivo dejanje zlorabe položaja in pravic (I Ips 35999/2015-165) 23.03.2017 22.06.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 132