aktualno arhiv vse     Število vpisov: 160
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
REORGANIZACIJA DELA – Novo poslovodstvo, izbira presežnega delavca in redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (VIII Ips 152/2018) 12.03.2019 24.04.2019
IZBIRA PRESEŽNEGA DELAVCA IN ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Nepravilnosti v postopku točkovanja (VIII Ips 86/2018) 19.02.2019 02.04.2019
ODŠKODNINA ZA ŠKODO ZARADI NEZAKONITE RAZREŠITVE – Odvod davkov in prispevkov (VIII Ips 309/2017) 22.01.2019 11.04.2019
DODATEK ZA DELOVNO DOBO – Višina dodatka in upoštevanje delovne dobe – Drugačna ureditev pravic s kolektivno pogodbo (VIII Ips 169/2018) 22.01.2019 14.06.2019
DODATEK ZA DELOVNO DOBO – Pogoji za priznanje in določanje višine dodatka (VIII Ips 168/2018) 19.12.2018 05.02.2019
NEENAKOMERNO RAZPOREJEN DELOVNI ČAS – Referenčno obdobje in kompenzacija nadur (VIII Ips 159/2018) 20.11.2018 13.06.2019
NEIZPOLNJEVANJE IZOBRAZBENIH POGOJEV IN UGOTOVITEV OBSTOJA DELOVNEGA RAZMERJA – Faktično delovno razmerje (VIII Ips 343/2017) 12.09.2018 29.10.2018
ENOTNO DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE IN DELO V RS – Različne kršitve in domneva podrejanja pravnemu redu (I Up 85/2018) 12.09.2018 06.11.2018
PRIPOZNAVANJA DELOVNEGA RAZMERJA (VIII Ips 335/2017) 12.09.2018 08.11.2018
PREMALO IZPLAČANA PLAČA IN POKOJNINSKA OSNOVA – Priznanje terjatev v stečajnem postopku (VIII Ips 54/2018) 12.09.2018 24.01.2019
UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA – Opravljanje samostojne pridobitne dejavnosti in prejemanje sorazmerne pokojnine (VIII Ips 308/2017) 23.08.2018 02.11.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI - Nezdružljivost funkcij in nasprotje interesov (VIII Ips 302/2017) 23.08.2018 05.11.2018
UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA – Opravljanje samostojne dejavnosti in hkratno uživanje polne pokojnine (VIII Ips 17/2018) 19.06.2018 28.08.2018
SODNA RAZVEZA POGODBE O ZAPOSLITVI PO IZREDNI ODPOVEDI POGODBE (VIII Ips 236/2017) 30.05.2018 30.07.2018
MENJAVA NEPREMIČNINE ALI DELITEV SOLASTNINE – Element odplačnosti in DPN (X Ips 54/2017) 16.05.2018 30.08.2018
AGRESIVNO VEDENJE DELAVCA KOT HUJŠA KRŠITEV IN RAZLOG ZA IZREDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI (VII Ips 267/2017) 15.05.2018 18.07.2018
REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ KRIVDNEGA RAZLOGA – Zamujanje na delo (VIII Ips 285/2016) 15.05.2018 18.09.2018
PRENOS GOSTINSKEGA LOKALA KOT GOSPODARSKE ENOTE – Ohranitev pravic delavcev ob spremembi delodajalca (VIII Ips 188/2017) 24.04.2018 31.07.2018
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV – Izračun delovne uspešnosti kot kriterij za ugotovitev presežnih delavcev (VIII Ips 200/2017) 10.04.2018 20.07.2018
IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Izostanek z dela in sprememba kraja opravljanja dela (VIII Ips 199/2017) 10.04.2018 03.08.2018
UGOTOVITEV LASTNOSTI ZAVAROVANCA – Družbenik poslovodna oseba in hkratno uživanje polne pokojnine (VIII Ips 202/2017) 06.03.2018 14.09.2018
UPRAVIČENOST DO NADOMESTILA ZA NEIZKORIŠČEN LETNI DOPUST – Ugotovitev nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi (VII Ips 135/2017) 05.02.2018 13.07.2018
HUJŠA KRŠITEV OBVEZNOSTI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Podpis in predložitev računovodskih izkazov NS brez vednosti direktorja (VIII Ips 211/2017) 23.01.2018 20.07.2018
PREPOVED OPRAVLJANJA DELOVNEGA PROCESA PO POGODBI CIVILNEGA PRAVA – Elementi delovnega razmerja – Samostojni podjetnik (X Ips 265/2017) 17.01.2018 17.09.2018
REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI – Ekonomski razlog – Izbira presežnega delavca – Analiza in vpliv delovnih mest na poslovno uspešnost (VIII Ips 245/2017) 16.01.2018 06.09.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 160