aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NEDOKAZANI ODHODKI KOT POSLOVNO POTREBNI IN DAČVNO PRIZNANI ODHODKI (I U 386/2017-12) 20.11.2018 07.06.2019
PRIPOJITEV DRUŽBE IN DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Evidentiranje in vrednotenje dolgoročnih rezervacij ter dobrega/slabega imena (I U 2045/2017-9) 02.10.2018 05.06.2019
RAČUNI ZA OPRAVLJENE STORITVE, FOTOAPARAT IN POTNI NALOGI SKOZI DAVČNI VIDIK (I U 1265/2017-9) 26.09.2018 28.03.2019
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA PLAČILA STORITEV OSEBAM V DRŽAVAH Z UGODNEJŠO OBDAVČITVIJO – Relevantna stopnja obdavčitve dobička družb v Panami (I U 79/2017-9) 26.09.2018 12.04.2019
POTNI STROŠKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE – Verodostojna knjigovodska listina, pravica do izjave in davčno priznani odhodki (I U 1762/2016-9) 21.08.2018 29.05.2019
DDPO IN TRANSFERNE CENE – Neodvisno tržno načelo – Uporaba metode – Primarna prilagoditev in prikrito izplačilo dobička (I U 861/2016-14) 22.05.2018 05.12.2018
NAVIDEZNI PRAVNI POSEL – Pravila računovodenja in davčno priznani odhodki (I U 1394/2017-9) 24.04.2018 10.08.2018
ODVETNIŠKE STORITVE IN DAVČNI PRIHODKI TER DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – PLAČILO MATERIALNIH STROŠKOV KOT POSOJILO IN PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (I U 516/2017-4) 10.04.2018 13.11.2018
NEPOPOLNI RAČUNI TER NEPRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV - Verodostojna knjigovodska listina (I U 1099/2017-10) 06.03.2018 31.07.2018
DDPO IN RAZPOLAGANJE S POSLOVNIM DELEŽEM – Prevrednotenje oz. oslabitev finančne naložbe – Simuliran (navidezni) pravni posel (I U 2561/2017-27) 06.02.2018 29.11.2018
ZASTOPNIŠKE STORITVE NA TUJIH TRGIH KOT NAVIDEZNI PRAVNI POSLI IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (I U 393/2017-19) 23.01.2018 29.06.2018
DIN ZA DDPO – Odsvojitev poslovnega deleža in pripojitev – Simuliran pravni posel – Obresti od obveznic in slabitev dobrega imena (I U 1418/2016-22) 05.09.2017 01.10.2018
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI IN NEEVIDENTIRANI PRIHODKI (I U 865/2016-11) 29.08.2017 16.03.2018
ODGOVORNOST DRUŽBENIKA ZA OBVEZNOSTI IZBRISANE DRUŽBE – DIN in ugotovljene obveznosti (I U 1705/2015-16) 30.05.2017 29.11.2017
IZČLENITEV DELA PRENOSNE DRUŽBE V STEČAJU – Pojem obrata ter prenos sredstev in obveznosti (I U 1852/2016) 16.05.2017 10.07.2017
NAKUP IN PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA TER KNJIŽENJE STROŠKOV POSLOVODENJA KOT NAVIDEZNI PRAVNI POSLI ZA USTVARJANJE IZGUBE (I U 164/2016) 09.05.2017 14.07.2017
STROŠKI PO POGODBAH O POSLOVODENJU KOT DAVČNO PRIZNAN ODHODEK – Obračunane, a ne izplačane nagrade (I U 162/2016-6) 11.04.2017 04.06.2018
GOLJUFIJA IZDAJATELJA RAČUNA – Navidezni pravni posli ter zavrnitev pravice do odbitka DDV – Dodatna odmera DDPO in DDV (I U 1052/2015) 07.02.2017 26.07.2017
UPOŠTEVANJE TRANSFERNIH CEN PRI POSLOVANJU MED POVEZANIMI OSEBAMI – Davčni prihodki, prikrito izplačilo dobička, upoštevanje določil KIDO (I U 632/2016-7) 17.01.2017 24.01.2018
PRODAJA PREHRANSKIH DOPOLNIL K ŠPORTNI PREHRANI – Ocena davčne osnove in davčno priznani odhodki (I U 669/2015) 06.12.2016 24.05.2017
DDPO IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI – Terminski posli (I U 1808/2015) 18.10.2016 04.10.2018
OLAJŠAVA ZA VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ – Restriktivna razlaga (I U 188/2016) 22.06.2016 14.10.2016
VERODOSTOJNE KNJIGOVODSKE LISTINE KOT DOKAZILO O OBSTOJU POSLOVNEGA DOGODKA IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (I U 1130/2015) 15.06.2016 15.05.2017
»ZIDANJE CENE« NABAVNE VREDNOSTI RAČUNALNIŠKE OPREME – Davčno priznan strošek amortizacije (I U 1895/2014) 01.03.2016 21.06.2016
LICENČNINA IN TRANSFERNE CENE (I U 1855/2013) 01.12.2015 28.06.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134