aktualno arhiv vse     Število vpisov: 120
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODGOVORNOST DRUŽBENIKA ZA OBVEZNOSTI IZBRISANE DRUŽBE – DIN in ugotovljene obveznosti (I U 1705/2015-16) 30.05.2017 29.11.2017
IZČLENITEV DELA PRENOSNE DRUŽBE V STEČAJU – Pojem obrata ter prenos sredstev in obveznosti (I U 1852/2016) 16.05.2017 10.07.2017
NAKUP IN PRODAJA POSLOVNEGA DELEŽA TER KNJIŽENJE STROŠKOV POSLOVODENJA KOT NAVIDEZNI PRAVNI POSLI ZA USTVARJANJE IZGUBE (I U 164/2016) 09.05.2017 14.07.2017
GOLJUFIJA IZDAJATELJA RAČUNA – Navidezni pravni posli ter zavrnitev pravice do odbitka DDV – Dodatna odmera DDPO in DDV (I U 1052/2015) 07.02.2017 26.07.2017
UPOŠTEVANJE TRANSFERNIH CEN PRI POSLOVANJU MED POVEZANIMI OSEBAMI – Davčni prihodki, prikrito izplačilo dobička, upoštevanje določil KIDO (I U 632/2016-7) 17.01.2017 24.01.2018
PRODAJA PREHRANSKIH DOPOLNIL K ŠPORTNI PREHRANI – Ocena davčne osnove in davčno priznani odhodki (I U 669/2015) 06.12.2016 24.05.2017
OLAJŠAVA ZA VLAGANJE V RAZISKAVE IN RAZVOJ – Restriktivna razlaga (I U 188/2016) 22.06.2016 14.10.2016
VERODOSTOJNE KNJIGOVODSKE LISTINE KOT DOKAZILO O OBSTOJU POSLOVNEGA DOGODKA IN DAVČNO PRIZNANI ODHODKI (I U 1130/2015) 15.06.2016 15.05.2017
DAVČNI ODTEGLJAJ PRI PLAČILU STORITEV OSEBAM V DRŽAVAH Z UGODNEJŠO OBDAVČITVIJO – Primernost zakonske ureditve (I U 290/2015) 05.04.2016 01.09.2016
»ZIDANJE CENE« NABAVNE VREDNOSTI RAČUNALNIŠKE OPREME – Davčno priznan strošek amortizacije (I U 1895/2014) 01.03.2016 21.06.2016
FIKTIVNA POSOJILA, PRIKRITA DOKAPITALIZACIJA IN DRUGO TER PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (I U 29/2015) 18.02.2016 31.05.2017
LICENČNINA IN TRANSFERNE CENE (I U 1855/2013) 01.12.2015 28.06.2016
STROŠKI POGODB O POSLOVODENJU V FUNKCIJI PRILAGAJANJA VIŠINE OSNOVE ZA DDPO – Obravnava poslov po njihovi dejanski ekonomski vsebini (I U 1044/2015) 01.12.2015 16.09.2016
INVESTIRANJE V TUJA OPREDMETENA SREDSTVA – POČITNIŠKI APARTMA – NAKUP VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Davčno priznani odhodek in obračun amortizacije (I U 1537/2013) 05.05.2015 06.10.2016
POMANJKLJIVA VSEBINA KNJIGOVODSKIH LISTIN – Davčno (ne)priznani odhodki (I U 1130/2014) 14.04.2015 07.10.2016
NEVERODOSTOJNE KNJIGOVODSKE LISTINE KOT RAZLOG ZA IZLOČITEV ODHODKOV IN NE RAZLOG ZA UGOTAVLJANJE NJIHOVE VIŠINE Z OCENO (I U 1793/2013) 24.03.2015 14.10.2015
PRODAJA BLAGA FIZIČNIM OSEBAM IN PLAČILO PO POVZETJU – Neizkazovanje prihodkov v poslovnih knjigah ter (ne)obračun DDV (I U 1972/2014) 17.02.2015 15.03.2016
DOKAZOVANJE EKONOMSKEGA INTERESA OPCIJSKE POGODBE ZA VREDNOSTNE PAPIRJE – Poslovno povezane osebe in DDPO (I U 924/2013) 06.01.2015 16.12.2015
DAVČNO PRIZNANI ODHODKI IN VERODOSTOJNE KNJIGOVODSKE LISTINE – Dokazno breme zavezanca za davek (I U 1910/2013) 28.10.2014 16.02.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ ZA PLAČILA ZA STORITVE OSEBAM V DRŽAVAH Z UGODNEJŠO OBDAVČITVIJO – Relevantna stopnja obdavčitve dobička družb (I U 1933/2013) 14.10.2014 14.10.2016
DAJANJE KREDITOV OZ. POSOJIL FIZIČNIM OSEBAM – Fiktivna posojila ter prelaganje davčnega bremena na offshore družbo (I U 396/2013) 11.03.2014 05.06.2015
POSLOVANJE MED POVEZANIMI OSEBAMI – Storitve in davčno priznani odhodki (I U 727/2012) 08.10.2013 12.09.2014
DAVČNI ODTEGLJAJ PRI PLAČILU TURISTIČNEGA ARANŽMAJA – Države z ugodnejšim davčnim režimom (I U 1787/2012) 27.08.2013 27.05.2015
DEJAVNOST DAJANJA POSOJIL – Navidezni pravni posli ter offshore družba – Pravica do odbitka DDV (I U 1926/2012) 23.07.2013 02.07.2015
PRAVICA DO ODBITKA DDV NA PODLAGI NEPOPOLNIH RAČUNOV – Formalni pogoji za priznanje pravice do odbitka DDV – Davčno priznani odhodki (I U 516/2012) 18.06.2013 10.07.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 120