aktualno arhiv vse     Število vpisov: 101
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA ZA SODNIKE IN STROKOVNE SODELAVCE S PRAVNIŠKIM DRŽAVNIM IZPITOM – Obveznost evidentiranja delovnega časa (II U 394/2016-12) 11.04.2018 19.07.2018
DAVČNA NAPOVED ZA DPN IN DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA VLOŽENA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE PO ŽE PRAVNOMOČNI ODLOČBI – Dodatek k prodajni pogodbi in zvišanje kupnine (I U 35/2017-10) 02.02.2018 16.07.2018
PREJET DOHODEK ZA VODENJE POSLOVNEGA SUBJEKTA KOT DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA – Dohodnina in PSV (I U 113/2017-9) 16.01.2018 22.05.2018
SVAŠTVO ZUNAJZAKONSKE SKUPNOSTI IN DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA (I U 453/2017-15) 16.01.2018 15.06.2018
ZAGOTAVLJANJE DELA NAPOTENIH DELAVCEV UPORABNIKU V SLOVENIJI (III U 97/2016-12) 27.10.2017 18.07.2018
ZAČASNO NAPOTEN DELAVEC – Dogovorjen plačni standard in povračilo stroškov za službeno potovanje (prevoz, dnevnica) (PDP 493/2017) 26.10.2017 12.04.2018
PREPOVED OPRAVLJANJA DELOVNEGA PROCESA PO POGODBI CIVILNEGA PRAVA – Elementi delovnega razmerja – Samostojni podjetnik (III U 302/2016-7) 09.06.2017 24.04.2018
OBVEZNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – Obrazložitev upravne odločbe (I U 1763/2016) 31.05.2017 12.07.2017
POGODBA O UDELEŽBI DELAVCEV PRI DOBIČKU – Sklenitev, odobritev in registracija ter veljavnost pogodbe (I U 1824/2016) 04.04.2017 01.06.2017
POGODBA CIVILNEGA PRAVA (s.p.) IN ELEMENTI DELOVNEGA RAZMERJA – Ukrep prepovedi opravljanja dela (I U 1883/2015) 21.03.2017 28.07.2017
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA IZ PRVEGA DEDNEGA REDA – Vložitev za potrebe ugodne rešitve nadzora po 68. členu ZDavP-2 (I U 635/2016) 28.02.2017 13.06.2017
RAZDELITEV PREMOŽENJA Z MENJAVO SOLASTNIŠKIH DELEŽEV – Odmera DPN (I U 221/2016, enako tudi I U 217/2016, I U 237/2016, I U 215/2016, I U 240/2016) 24.01.2017 26.06.2017
OBLIKOVANJE REZERV ZA PRIDOBITEV LASTNEGA POSLOVNEGA DELEŽA (II CPG 217/2016) 23.11.2016 09.11.2017
DAVKI IN PRISPEVKI OD DOHODKOV FIZIČNIH OSEB ZA DELO V TUJINI – Povračilo stroškov – Službene poti (I U 870/2015) 18.10.2016 20.04.2018
ODPIS ALI OBROČNO PLAČILO DOLGA IZ NASLOVA PIZ ZAVAROVANJE (I U 464/2016) 27.09.2016 20.06.2017
DELNA RAZVEZA IZROČILNE POGODBE – Delno prenehanje pravnega posla ali neodplačna naklonitev nepremičnine in davčne posledice (I U 1277/2015) 31.05.2016 01.12.2016
DAVEK OD PREMOŽENJA NA POSEST STAVB – Poslovni prostor, ki se oddaja v najem (I U 1385/2015) 31.05.2016 08.11.2016
PRIDOBITEV NOVEGA PREVOZNEGA SREDSTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Določitev davčne osnove za DDV in DMV (I U 1521/2015) 24.05.2016 21.11.2016
DOLOČITEV KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV – Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N) (I U 79/2016, enako tudi 81/2016, II U 83/216, II U 131/2015, II U 460/2014, II U 481/2014, II U 221/2015, II U 160/2015, II U 278/2015) 06.04.2016 29.06.2017
ODMERA PRISPEVKA NA PODLAGI 55.a ČLENA ZZVZZ – Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja uslužbenca mednarodne organizacije (I U 863/2015, enako tudi I U862/2015 in I U 864/2015) 15.03.2016 30.05.2017
DELO NA ČRNO – Vpis dejavnosti v poslovni register – Dejavnost parkirišč kot postranska dejavnost (I U 934/2015) 16.02.2016 17.08.2016
PRENEHANJE DRUŽBE PO SKRAJŠANEM POSTOPKU – Solidarna odgovornost družbenikov za dolg izbrisane družbe (IV U 39/2015) 17.12.2015 05.08.2016
TRGOVANJE Z NEPREMIČNINAMI – Delo na črno – Opravljanje podjetniške dejavnosti na trgu (I U 505/2015) 08.12.2015 22.11.2016
PLAČILO STORITEV TRENIRANJA V GOTOVINI – Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ter obračun dohodnine, PSV in PDDP (I U 540/2015) 08.12.2015 07.05.2018
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNIH RAZLOGOV – Pravica direktorja družbe do odločanja glede reorganizacije poslovanja (Pdp 447/2015) 03.12.2015 26.04.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 101