aktualno arhiv vse     Število vpisov: 141
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA ODMERO DOHODNINE IN PAVŠALA ZA ZZ (6,36 %) (X Ips 367/2015) 30.08.2017 13.11.2017
PRIZNAVANJE OLAJŠAV IN DRUGIH UGODNOSTI PO NAPOVEDI VLOŽENI NA PODLAGI SAMOPRIJAVE (X Ips 63/2017) 06.07.2017 11.08.2017
OPROSTITEV PLAČILA DOHODNINE OB ODSVOJITVI STANOVANJA – Pogoj posedovanja nepremičnine in dejanskega bivanja (X Ips 283/2015) 23.05.2017 16.06.2017
UPORABA OMV KOT BONITETA, NEVERODOSTOJNI POTNI NALOGI IN UPORABA PLOVILA KOT PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 42/2016) 17.05.2017 28.09.2017
PROSTOVOLJNA LIKVIDACIJA DRUŽBE IN IZBRIS DOLGA AKTIVNEMU DRUŽBENIKU (X Ips 272/2014) 23.11.2016 08.11.2017
OPROSTITEV PLAČILA OBROKA KUPNINE ZA NAKUP STANOVANJA – Dohodek v naravi ali denarju – Odpis terjatve in prejem dohodka (X Ips 153/2014) 07.04.2016 14.09.2016
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL – Pogoji za zavrnitev izvedbe dokazov (X Ips 233/2014) 03.03.2016 11.07.2016
BREZPLAČNO OPRAVLJENE GRADBENE STORITVE NA SOLASTNIŠKI NEPREMIČNINI – Prejemnik dohodka v naravi (X Ips 287/2014) 15.07.2015 29.06.2016
DELNA UPOKOJITEV IN PREJETA ODPRAVNINA – (Ne)vštevanje sorazmernega dela odpravnine v davčno osnovo (X Ips 257/2014) 02.07.2015 03.11.2015
OLAJŠAVA ZA ZAKONCA KOT VDČ – Izenačitev pogojev za uveljavljanje olajšave za VDČ-zakonec z VDČ-otrok (X Ips 21/2014) 18.06.2015 17.11.2015
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA FIZIČNE OSEBE – Rezidentstvo po ZDoh-2 in KIDO (X Ips 124/2015) 11.06.2015 18.08.2015
DOHODEK REZIDENTA IZ OPRAVLJANJA POKLICA SAMOSTOJNEGA ODVETNIKA V FRANCIJI (X Ips 82/2014) 11.06.2015 18.11.2015
VREDNOST NEPREMIČNINE OB PRIDOBITVI PO DEDOVANJU – Odsvojitev nepremičnine v kratkem času po dedovanju in po bistveno višji vrednosti (X Ips 44/2014) 13.05.2015 28.08.2015
DOBIČEK IZ KAPITALA PRI ODSVOJITVI NEPREMIČNINE – Čas pridobitve kapitala pri sodni poravnavi (X Ips 172/2014) 16.04.2015 30.07.2015
DODATNA ODMERA DAVKOV – Neverodostojne listine – Gotovinska izplačila zaposlenim (X Ips 240/2013) 20.03.2015 14.04.2016
IZPLAČILO DOBIČKA TIHEMU DRUŽBENIKU – Definicija dividend po 90. členu ZDoh-2 (X Ips 81/2014) 05.02.2015 15.05.2015
UPORABA BLAGA ZA ZASEBNE NAMENE - DELOVANJE KOT DAVČNI ZAVEZANEC – Prenehanje opravljanje dejavnosti kot samostojni podjetnik (X Ips 10/2013) 05.02.2015 21.05.2015
DAVČNA ZLORABA S PRESTOPOM MEJE LEGITIMNE TRANSAKCIJE – Dobiček od odsvojitve IFI kot drug dohodek po ZDoh-2 (X Ips 301/2013) 19.12.2014 16.03.2017
REZIDENTSTVO FIZIČNE OSEBE, KI DALJ ČASA ŽIVI IN DELA V TUJINI – Določanje davčne osnove za dohodke z virom v tujini in zakonska obveznost napovedi (X Ips 292/2013, X Ips 293/2013, X Ips 294/2013 in X Ips 295/2013) 13.11.2014 19.03.2015
STROŠKI SPECIALIZACIJE KOT BONITETA – Prevzem dolga iz naslova stroškov specializacije (X Ips 219/2013) 18.09.2014 11.07.2017
PRIPOSESTVOVANJE IN ČAS PRIDOBITVE NEPREMIČNINE/KAPITALA (X Ips 201/2013) 22.02.2014 24.07.2014
ODŠKODNINA, KI PREDSTAVLJA NADOMESTILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK S.P-ja – Povprečenje (X Ips 194/2013) 20.02.2014 31.07.2014
PRIDOBITEV DAVČNIH UGODNOSTI NA PODLAGI OPCIJSKIH POGODB– Upoštevanje dejanske vsebine kot prikrito izplačilo dividend (X Ips 189/2013) 13.02.2014 26.09.2014
PORAČUN MALICE IN REGRESA ZA LETNI DOPUST - Obračun dohodnine in prispevkov za socialno varnost (X Ips 477/2012) 05.12.2013 08.09.2014
DOHODNINA IN POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE OD DOHODKOV ZAPOSLENIH NA PREDSTAVNIŠTVU V TUJINI (X Ips 105/2012, enako tudi X Ips 333/2012) 20.06.2013 06.08.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 141