aktualno arhiv vse     Število vpisov: 507
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
CARINSKI DOLG – Povračilo ali odpust dajatev (podrobnejši opis, 2. izdaja) 01.03.2019 05.03.2019
DELOVNO OKOLJE DELAVCA – Obveznosti in pravice delavca in delodajalca 28.02.2019 04.03.2019
PRIJAVA PREBIVALIŠČA OZ. REGISTRACIJA SEDEŽA PODJETJA NA NASLOVU NEPREMIČNINE 28.02.2019 07.03.2019
NEIZPLAČILO PLAČE DELAVCU – Odpoved s strani delavca – Obveznosti in odgovornost delodajalca 21.02.2019 26.02.2019
DAVEK NA MOTORNA VOZILA (podrobnejši opis, 3. izdaja) 18.02.2019 18.02.2019
PREVERJANJE, ODGOVORNOST IN UKREPANJE V POVEZAVI Z ALKOHOLIZIRANOSTJO NA DELOVNEM MESTU 23.01.2019 01.02.2019
DODATEK ZA ZNANSTVENI NAZIV – Specializacija, magisterij, doktorat 16.01.2019 24.01.2019
OBVEZNOST OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 08.01.2019 16.01.2019
UNIVERZALNO PRAVNO NASLEDSTVO DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 07.01.2019 31.01.2019
OBDAVČITEV Z DAVKOM OD PREMOŽENJA (podobnejši opis, 4. dopolnjena izdaja) 03.01.2019 14.01.2019
PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV V LETU 2019 31.12.2018 10.01.2019
PRIJAVA NEPRAVILNOSTI INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM –Obveščanje prijaviteljev in javni interes 27.11.2018 30.11.2018
BREZPLAČNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI SLOVENSKI BANKI 20.11.2018 27.11.2018
POSLOVANJE SLOVENSKIH PODJETIJ PREKO SPLETNE PLATFORME AMAZON EUROPE 14.11.2018 23.11.2018
OMEJITEV NADURNEGA DELA IN NEIZPLAČILA PLAČ IN PRISPEVKOV 09.11.2018 22.11.2018
ZVIŠANJE MINIMALNE PLAČE 26.10.2018 19.11.2018
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI – Uporaba aplikacije eIzvršbe (pogosta vprašanja in odgovori, 4. izdaja) 06.09.2018 11.09.2018
DAVEK NA MOTORNA VOZILA IN UVEDBA NOVEGA PRESKUSNEGA POSTOPKA EMISIJ MOTORNIH VOZIL 31.08.2018 05.09.2018
PODATKI O ZAPOSLENIH IN PREJETIH JAVNOFINANČNIH SREDSTVIH V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH 22.08.2018 28.08.2018
POSREDOVANJE INFORMACIJ UPNIKU O DOLŽNIKU – Posredovanje podatkov o TRR, zavarovanju, premoženju 20.08.2018 23.08.2018
DEFINICIJA POTROŠNIKA IN PRAVICA DO VRAČILA BLAGA PRI SPLETNI PRODAJI 17.08.2018 24.08.2018
NEENOTNA PRAKSA BANK PRI TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV 13.08.2018 04.09.2018
SODNA IN DAVČNA IZVRŠBA – Zneski, do katerih je moč seči 10.08.2018 22.08.2018
NADOMESTILO PLAČE ZA ČAS ODSOTNOSTI PRI NAPOTENEM DELAVCU 09.07.2018 03.10.2018
PRIZNAVANJE DELOVNIH UR NA SLUŽBENI POTI/PRI NAPOTITVI NA DELO V TUJINO 02.07.2018 02.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 507