aktualno arhiv vse     Število vpisov: 517
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBVEZNA NAVEDBA ZNESKA PLAČE V OGLASIH ZA DELO 03.06.2019 14.06.2019
LETNI DOPUST IN REGRES ZA LETNI DOPUST 23.05.2019 30.05.2019
PLAČILO POSEBNEGA DAVKA NA DOLOČENE PREJEMKE OD IZPLAČIL ČLANOM POSVETOVALNEGA ODBORA 17.05.2019 12.06.2019
VŠTEVANJE NADURNEGA DELA V POKOJNINSKO OSNOVO 13.05.2019 17.05.2019
STATUS UPOKOJENCA IN NOSEČNICE TER AKTIVNI STATUS ZA PSV 13.05.2019 20.05.2019
DAVČNA OBRAVNAVA REGRESA ZA LETNI DOPUST PO NOVELI ZDoh-2U IN NOVELI ZPIZ-2F 06.05.2019 06.05.2019
PRENOS LASTNIŠTVA V DRUŽINSKIH PODJETJIH – Dohodnina ter davek na dediščine in darila 25.04.2019 26.04.2019
OSNOVA ZA PRISPEVKE IN POVRAČILA STROŠKOV PRI NAPOTENIH DELAVCIH 19.04.2019 13.05.2019
PLAČEVANJE PAVŠALNIH PRISPEVKOV V LETU 2019 15.04.2019 15.04.2019
OMEJEVANJE IN ZAKONITO IZVAJANJE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI ZAGOTAVLJANJA DELA DELAVCEV 15.04.2019 18.04.2019
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 7. izdaja) 12.04.2019 16.04.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU (SOČASNE ZAPOSLITVE) IN RAZMEJITEV S POSTOPKOM O NAPOTENIH DELAVCIH (ZZZS) 11.04.2019 12.04.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZPIZS) 11.04.2019 12.04.2019
DOPUSTNOST IZVRŠBE NA NEPREMIČNINO – Nepremičnina na kateri ima dolžnik prijavljeno stalno prebivališče 08.04.2019 17.04.2019
DAJANJE NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI V NAJEM ZA DNEVNI POČITEK – Turistična taksa 05.04.2019 11.04.2019
DEDOVANJE PO UMRLEM ZAKONCU / PARTNERJU – Ureditev in sprememba ureditve dedovanja v drugem dednem redu 14.03.2019 26.03.2019
CARINSKI DOLG – Povračilo ali odpust dajatev (podrobnejši opis, 2. izdaja) 01.03.2019 05.03.2019
DELOVNO OKOLJE DELAVCA – Obveznosti in pravice delavca in delodajalca 28.02.2019 04.03.2019
PRIJAVA PREBIVALIŠČA OZ. REGISTRACIJA SEDEŽA PODJETJA NA NASLOVU NEPREMIČNINE 28.02.2019 07.03.2019
NEIZPLAČILO PLAČE DELAVCU – Odpoved s strani delavca – Obveznosti in odgovornost delodajalca 21.02.2019 26.02.2019
DAVEK NA MOTORNA VOZILA (podrobnejši opis, 3. izdaja) 18.02.2019 18.02.2019
PREVERJANJE, ODGOVORNOST IN UKREPANJE V POVEZAVI Z ALKOHOLIZIRANOSTJO NA DELOVNEM MESTU 23.01.2019 01.02.2019
DODATEK ZA ZNANSTVENI NAZIV – Specializacija, magisterij, doktorat 16.01.2019 24.01.2019
OBVEZNOST OBJAVE PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 08.01.2019 16.01.2019
UNIVERZALNO PRAVNO NASLEDSTVO DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 07.01.2019 31.01.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 517