aktualno arhiv vse     Število vpisov: 835
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OBDAVČITEV Z DAVKOM NA DEDIŠČINE IN DARILA (pogosta vprašanja in odgovori, 1. dopolnjena izdaja) 15.02.2018 19.02.2018
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (pogosta vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 07.02.2018 09.02.2018
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 2. izdaja - januar 2018) 19.01.2018 19.01.2018
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Dohodek iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 4. izdaja) 09.01.2018 17.01.2018
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE – Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.01.2018 16.01.2018
INFORMACIJA O NOVOSTIH REK obrazcev V LETU 2018 29.12.2017 16.01.2018
ZAKON O DOHODNINI IN POKOJNINE V LETU 2018 29.12.2017 13.02.2018
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (podrobnejši opis, 1. izdaja) 19.12.2017 20.12.2017
INFORMACIJA O UPORABI INSTITUTA NAPOTITVE NA DELO V TUJINO OZIROMA SLUŽBENE POTI 19.12.2017 16.01.2018
DOLOČANJE DAVČNE OSNOVE Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV – Vprašanja glede izvajanja novele ZDoh-2S 18.12.2017 28.12.2017
INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDoh-2S 12.12.2017 13.12.2017
DAVČNA OBRAVNAVA V ZVEZI Z NAPOTITVAMI NA DELO V TUJINO 12.12.2017 21.02.2018
DOHODEK IZ DPR IN (DAVČNA) OSNOVA ZA ODMERO DOHODNINE IN PAVŠALNIH PSV 07.12.2017 18.12.2017
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 4. izdaja) 01.12.2017 01.12.2017
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (podrobnejši opis, 3. izdaja) 30.11.2017 01.12.2017
OPREDELITEV DOHODKOV, DOSEŽENIH V TUJINI OZIROMA Z VIROM V TUJINI, ZA POTREBE OBDAVČENJA V SLOVENIJI (podrobnejši opis, 2. izdaja) 28.11.2017 30.11.2017
ODMERA DOHODNINE OD NADOMESTILA ZA BREZPOSELNOST IN ODPRAVLJANJE NAPAK V DAVČNEM POSTOPKU 03.11.2017 22.12.2017
SMERNICE ZA UPORABO INSTITUTA NAPOTITVE NA DELO V TUJINO OZIROMA SLUŽBENE POTI 23.10.2017 26.10.2017
POVEČANJE UPOŠTEVANJA DEJANSKIH STROŠKOV PRI ODD IN DOHODNINA 21.09.2017 04.10.2017
DOHODEK IZ ZAPOSLITVE – Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve (podrobnejši opis, 5. izdaja) 01.08.2017 03.08.2017
UKINITEV OBDAVČENJA REGRESA IN BOŽIČNICE 28.07.2017 09.08.2017
DOHODEK IZ KAPITALA – Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 28.06.2017 29.06.2017
DOHODKI IZ ZAPOSLITVE – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (pogosta vprašanja in odgovori, 2. dopolnjena izdaja) 23.06.2017 02.08.2017
Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 25.05.2017 30.05.2017
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji (podrobnejši opis, 2. izdaja) 23.05.2017 26.05.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 835