aktualno arhiv vse     Število vpisov: 317
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
SAMOPRIJAVA IN OLAJŠAVA ZA ČDM (II U 478/2016-9) 11.10.2017 19.02.2018
UGOTAVLJANJE REZIDENTSKEGA STATUSA – Uradno prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji (I U 1172/2016-10) 29.08.2017 22.11.2017
VDČ-Zakonec IN LASTNA SREDSTVA ZA PREŽIVLJANJE (I U 887/2017-9) 13.07.2017 10.11.2017
OBNOVA POSTOPKA UGOTOVITVE DAVČNEGA NEREZIDENTSTVO FIZIČNE OSEBE (II U 307/2016-12) 21.06.2017 05.12.2017
PRIHODKI IZ NASLOVA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ODVETNIKA – Sredstva prejeta na fiduciarni račun (I U 912/2016-23) 13.06.2017 10.11.2017
POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO – Navidezni pravni posel (I U 1139/2015-8) 19.04.2017 21.09.2017
VREDNOTENJE BONITETE – Provizija iz cenika za storitve upravljanja oz. gospodarjenja s finančnimi instrumenti (I U 310/2016-29) 19.04.2017 06.11.2017
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (I U 1359/2016) 18.04.2017 27.10.2017
REZIDENTSTVO ZA DAVČNE NAMENE V SLOVENIJI – Stalno prebivališče prijavljeno v državi pogodbenici KIDO in središče osebnih in ekonomskih interesov v Sloveniji (I U 241/2017) 28.03.2017 07.06.2017
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI S SKRAJŠANIM DELOVNIM ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA – Ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in izpolnjevanje pogoja obvezno zavarovane vsaj ene osebe za polni delovni čas (I U 1784/2016) 28.03.2017 13.06.2017
STANDBY LETALSKA VOZOVNICA KOT BONITETA IN DRUGI DOHODEK – Določitev vrednosti (I U 1491/2015) 21.03.2017 12.06.2017
SAMOPRIJAVA IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 277/2016) 15.03.2017 24.04.2017
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA IN UVELJAVLJANJE ODLOGA UGOTAVLJANJA DAVČNE OBVEZNOSTI (I U 1748/2016) 14.03.2017 13.06.2017
ODLOČBA IZDANA PO URADNI DOLŽNOSTI IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje olajšave za ČDM in uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 432/2015) 07.03.2017 24.04.2017
ODMERA DOHODNINE ZA DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM – Vplačila v rezervni sklad kot dejanski stroški vzdrževanja premoženja (I U 858/2016) 28.02.2017 14.06.2017
STALNO PREBIVALIŠČE IN DAVČNO REZIDENTSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (IV U 210/2015) 18.02.2017 06.06.2017
ČAS PRIDOBITVE KAPITALA PRI ODSVOJITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Terminska pogodba (I U 930/2015) 14.02.2017 11.05.2017
POSEBNA OLAJŠAVA ZA ČDM IN STROŠKI V ZVEZI Z DELOM KOT DAVČNA UGODNOST, KI SE UVELJAVLJA V ROKIH DOLOČENIH Z ZDavP-2 (II U 50/2016) 14.02.2017 14.06.2017
UPOŠTEVANJE TRANSFERNIH CEN PRI POSLOVANJU MED POVEZANIMI OSEBAMI – Davčni prihodki, prikrito izplačilo dobička, upoštevanje določil KIDO (I U 632/2016-7) 17.01.2017 24.01.2018
OLAJŠAVA ZA ČDM IN DOHODEK IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVA V DAVČNO OSNOVO – Rok za uveljavljanje (II U 478/2015) 11.01.2017 14.02.2017
GOSPODARJENJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI – Garantirani donos, obdavčen z dohodnino (II U 300/2015) 14.12.2016 07.03.2017
OPRAVLJANJE STORITEV V TUJINI – Službena pot ali napotitev – Izplačane dnevnice kot drug prejemek iz delovnega razmerja (I U 1750/2015) 15.11.2016 21.02.2017
VPLIV POVIŠANJA OK IZ DOBIČKA DRUŽBE NA OBDAVČITEV PRI PRODAJI POSLOVNEGA DELEŽA (I U 1248/2015) 08.11.2016 24.10.2017
STATUSNO PREOBLIKOVANJE ZASEBNIKA V d.o.o. – Posebna davčna obravnava (I U 580/2016) 25.10.2016 06.07.2017
PREPRODAJA RABLJENIH OSEBNIH VOZIL V SVOJEM IMENU IN TUDI V IMENU SORODNIKOV – Preprodaja vozil sorodnikom ter prikrivanje dejanske vrednosti vozil (I U 609/2016) 11.10.2016 19.04.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 317