aktualno arhiv vse     Število vpisov: 265
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (pogosta vprašanja in odgovori) 08.01.2019 09.01.2019
MEDNARODNA IZMENJAVA INFORMACIJ S CARINSKEGA IN DAVČNEGA PODROČJA (podrobnejši opis, 2. izdaja) 05.12.2018 11.12.2018
BREZPLAČNI TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI SLOVENSKI BANKI 20.11.2018 27.11.2018
VPIS DEJAVNOSTI FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 09.10.2018
VPIS FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za fizično osebo (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 08.10.2018
VPIS PRAVNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za pravno osebo (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 10.10.2018
VPIS FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za fizično osebo (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 11.10.2018
VPIS V DAVČNI REGISTER – Finančni računi iz tujine (vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 04.10.2018 15.10.2018
VPIS DEJAVNOSTI FIZIČNE OSEBE (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 16.10.2018
VPIS PRAVNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za pravno osebo (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 17.10.2018
VAROVANJE PODATKOV – Davčna tajnost, osebni podatki, razkritje (podrobnejši opis, 1. dopolnjena izdaja) 27.09.2018 28.09.2018
DAVČNA IZVRŠBA (podrobnejši opis, 4. izdaja) 13.09.2018 14.09.2018
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI – Uporaba aplikacije eIzvršbe (pogosta vprašanja in odgovori, 4. izdaja) 06.09.2018 11.09.2018
OBROČNO PLAČILO, ODLOG PLAČILA IN ODPIS DAVKA – Fizične osebe (pogosta vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 05.09.2018 07.09.2018
OBROČNO PLAČILO IN ODLOG PLAČILA DAVKA – Poslovni subjekti (pogosta vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 05.09.2018 10.09.2018
SODNA IN DAVČNA IZVRŠBA – Zneski, do katerih je moč seči 10.08.2018 22.08.2018
OBNAŠANJE IN POZNAVANJE PREDPISOV INŠPEKTORJEV 03.07.2018 05.07.2018
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 6. izdaja) 17.05.2018 24.05.2018
VRAČANJE NEZAKONITO ODMERJENE IN PREPLAČANE DOHODNINE DELAVCEM MIGRANTOM 10.05.2018 11.05.2018
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Postopek skupnega dogovarjanja po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja 07.05.2018 09.07.2018
RAZLIČNA VPRAŠANJA DAVČNEGA POSTOPKA IN DAVČNA OBREMENITEV ZAVEZANCEV 12.04.2018 18.04.2018
SPREMEMBA OBROČNEGA PLAČEVANJA DAVKA 05.04.2018 19.04.2018
OBROČNO PLAČEVANJE GLOB IN OSTALIH PREKRŠKOVNIH OBVEZNOSTI PO ZP-1 (pogosta vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 20.03.2018 21.03.2018
OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci – Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 (1. izdaja) 16.03.2018 20.03.2018
AVTOMATIČNA IZMENJAVA PODATKOV NA PODROČJU NEPOSREDNEGA OBDAVČEVANJA (podrobnejši opis, 3. izdaja) 02.03.2018 09.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 265