aktualno arhiv vse     Število vpisov: 263
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
VPIS DEJAVNOSTI FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 09.10.2018
VPIS FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za fizično osebo (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 08.10.2018
VPIS PRAVNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za pravno osebo (podrobnejši opis, 2. izdaja) 04.10.2018 10.10.2018
VPIS FIZIČNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za fizično osebo (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 11.10.2018
VPIS V DAVČNI REGISTER – Finančni računi iz tujine (vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 04.10.2018 15.10.2018
VPIS DEJAVNOSTI FIZIČNE OSEBE (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 16.10.2018
VPIS PRAVNE OSEBE V DAVČNI REGISTER – Pridobitev davčne številke za pravno osebo (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 04.10.2018 17.10.2018
VAROVANJE PODATKOV – Davčna tajnost, osebni podatki, razkritje (podrobnejši opis, 1. dopolnjena izdaja) 27.09.2018 28.09.2018
DAVČNA IZVRŠBA (podrobnejši opis, 4. izdaja) 13.09.2018 14.09.2018
IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI – Uporaba aplikacije eIzvršbe (pogosta vprašanja in odgovori, 4. izdaja) 06.09.2018 11.09.2018
OBROČNO PLAČILO, ODLOG PLAČILA IN ODPIS DAVKA – Fizične osebe (pogosta vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 05.09.2018 07.09.2018
OBROČNO PLAČILO IN ODLOG PLAČILA DAVKA – Poslovni subjekti (pogosta vprašanja in odgovori, 3. izdaja) 05.09.2018 10.09.2018
SODNA IN DAVČNA IZVRŠBA – Zneski, do katerih je moč seči 10.08.2018 22.08.2018
OBNAŠANJE IN POZNAVANJE PREDPISOV INŠPEKTORJEV 03.07.2018 05.07.2018
DOHODEK IZ DEJAVNOSTI – Brošura za sobodajalce – fizične osebe (podrobnejši opis, 6. izdaja) 17.05.2018 24.05.2018
VRAČANJE NEZAKONITO ODMERJENE IN PREPLAČANE DOHODNINE DELAVCEM MIGRANTOM 10.05.2018 11.05.2018
DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV (pogosta vprašanja in odgovori) 07.05.2018 07.05.2018
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Postopek skupnega dogovarjanja po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja 07.05.2018 09.07.2018
RAZLIČNA VPRAŠANJA DAVČNEGA POSTOPKA IN DAVČNA OBREMENITEV ZAVEZANCEV 12.04.2018 18.04.2018
SPREMEMBA OBROČNEGA PLAČEVANJA DAVKA 05.04.2018 19.04.2018
OBROČNO PLAČEVANJE GLOB IN OSTALIH PREKRŠKOVNIH OBVEZNOSTI PO ZP-1 (pogosta vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 20.03.2018 21.03.2018
OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci – Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 (1. izdaja) 16.03.2018 20.03.2018
AVTOMATIČNA IZMENJAVA PODATKOV NA PODROČJU NEPOSREDNEGA OBDAVČEVANJA 02.03.2018 09.03.2018
REK obrazci – Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in sprememb teh podatkov za obdobja od 1. januarja 2016 dalje (podrobnejši opis, 4. izdaja) 22.01.2018 23.01.2018
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK obrazci (podrobnejši opis obrazcev in postopka oddaje po sistemu eDavki, 3. izdaja) 22.01.2018 13.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 263