aktualno arhiv vse     Število vpisov: 137
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODTEGLJAJ V ZVEZI Z DOHODKI OD KAPITALA, NAMENJENEGA FINANCIRANJU SOCIALNE VARNOSTI V DRŽAVI ČLANICI – Oprostitev za državljane EU ki so vključeni v sistem socialne varnosti druge države članice – Fizične osebe, ki so vključene v sistem socialne varnosti tretje države – Različno obravnavane (C-45/17) 18.01.2018 18.01.2018
MOTORNO VOZILO, KI GA REZIDENT ENE DRŽAVE ČLANICE VZAME NA LIZING PRI LIZINŠKI DRUŽBI S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Davek na registracijo, izračunan sorazmerno glede na trajanje uporabe vozila – Preprečitev izkrivljanja davčnih pravil ter njihove zlorabe ali uporabe na goljufiv način (C-249/15) 18.01.2018 19.01.2018
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV – Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana – Škodovanje finančnim interesom Evropske unije – Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije (C-42/17) 05.12.2017 06.12.2017
OSEBA, KI JE OBIČAJNO ZAPOSLENA NA OZEMLJU DVEH ALI VEČ DRŽAV ČLANIC – Oseba, ki je zaposlena v eni državi članici in ki del svojih dejavnosti opravlja v državi članici, kjer stalno prebiva (C-570/15) 13.09.2017 19.09.2017
OSEBA, KI JE OBIČAJNO ZAPOSLENA NA OZEMLJU DVEH ALI VEČ DRŽAV ČLANIC – Oseba, zaposlena v eni državi članici, ki med neplačanim trimesečnim dopustom opravlja dejavnosti zaposlene osebe v drugi državi članici (C-569/15) 13.09.2017 19.09.2017
POJEM POSLOVNA ENOTA IN MEDNARODNA SODNA PRISTOJNOST (C-617/15) 18.05.2017 09.08.2017
ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EU IN VKLJUČITEV V SISTEM SOCIALNE VARNOSTI V DRŽAVI DAVČNEGA REZIDENTSTVA (C-690/15) 10.05.2017 10.08.2017
ZAMUDE PRI PLAČILIH - Najvišji znesek zamudnih obresti (C-256/15) 15.12.2016 16.12.2016
ZNIŽANJE DDD, KI SE UPORABLJA ZA ZAPUŠČINE, v katere je vključeno premoženje, ki je že bilo predmet dedovanja, ki je bilo s tem davkom obdavčeno v tej državi članici (C-123/15) 30.06.2016 07.07.2016
ENAKO OBRAVNAVANJE V ZVEZI Z DOSTOPOM DO DAJATEV SOCIALNE VARNOSTI – Nacionalna zakonodaja, ki ne priznava pomoči za vzdrževanega otroka in davčnega dobropisa za vzdrževanega otroka državljanom drugih držav članic, ki nimajo pravice do zakonitega prebivanja (C-308/14) 14.06.2016 15.06.2016
DAJATEV, KI JO DRŽAVA ČLANICA NALOŽI NA MOTORNA VOZILA OB PRVI REGISTRACIJI ALI PRVEM PRENOSU LASTNINSKE PRAVICE – Davčna nevtralnost, kar zadeva rabljena motorna vozila iz drugih držav članic in podobna motorna vozila, ki so na voljo na nacionalnem trgu (C-586/14) 09.06.2016 10.06.2016
PODARITEV NEPREMIČNINE, KI JE NA NACIONALNEM OZEMLJU –Nacionalni predpisi, ki določajo večjo davčno olajšavo za rezidente kot za nerezidente – Obstoj izbirne ureditve, ki vsaki osebi s stalnim prebivališčem v državi članici EU omogoča uporabo višje olajšave (C-479/14) 08.06.2016 08.06.2016
LETNI DAVEK NA KOLEKTIVNE NALOŽBENE PODJEME – DVOJNO OBDAVČEVANJE – Sankcija, ki se uporablja za tuje kolektivne naložbene podjeme (C-48/15) 26.05.2016 27.05.2016
OPROSTITEV DAVKA NA DEDIŠČINE V ZVEZI Z GLAVNIM PREBIVALIŠČEM POD POGOJEM, DA IMA DEDIČ V TEJ DRŽAVI ČLANICI STALNO PREBIVALIŠČE (C-244/15) 26.05.2016 08.08.2016
IZDAJANJE DAVČNO UGODNIH BONOV, KI JIH DELODAJALCI DODELIJO SVOJIM ZAPOSLENIM ZA NASTANITEV, PROSTOČASNE AKTIVNOSTI IN PREHRANO (C-179/14) 23.02.2016 02.03.2016
OPRAVLJANJE STORITEV DAVČNEGA SVETOVANJA – Ureditev države članice, ki zahteva registracijo in priznanje družb za davčno svetovanje (C-342/14) 17.12.2015 21.12.2015
POTRDITEV SODBE NACIONALNEGA SODIŠČA ZA EVROPSKI NALOG ZA IZVRŠBO (C-300/14) 17.12.2015 19.01.2016
PLAČILO DAJATVE ZA NOVA MOTORNA VOZILA OB UVOZU TEH VOZIL NA OZEMLJE DRŽAVE ČLANICE – Zavrnitev vračila dajatve ob neobstoju registracije vozil (C-402/14) 17.12.2015 19.01.2016
PRENOS OSEBNIH DAVČNIH PODATKOV S STRANI JAVNEGA ORGANA DRŽAVE ČLANICE Z NAMENOM, DA JIH OBDELA DRUG JAVNI ORGAN – Obvestitev posameznikov, na katere se podatki nanašajo (C-201/14) 01.10.2015 26.11.2015
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV - Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni absolutni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana (C-105/14) 08.09.2015 12.10.2015
NACIONALNI DAVKI, KI BREMENIJO UPORABO IGRALNIH AVTOMATOV, NAMEŠČENIH V IGRALNIH SALONIH – Nacionalna zakonodaja, ki prepoveduje uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic (C-98/14) 11.06.2015 15.06.2015
Davek, ki ga lokalnim skupnostim plačujejo osebe, ki imajo v posesti ali uporabljajo stanovanje na njihovem ozemlju –Upoštevanje plač, mezd ali prejemkov, ki jih Evropska unija izplačuje uradnikom in drugim uslužbencem (C-349/14) 21.05.2015 07.08.2015
KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA KOT OSEBNA ALI KAPITALSKA DRUŽBA – Zavezanost dajatvi na zbiranje kapitala (C-357/13) 22.04.2015 28.04.2015
DAJATEV ZA MOTORNA VOZILA OB REGISTRACIJI – Nevtralnost za rabljena vozila iz drugih držav članic in enakovrstna motorna vozila, ki so na voljo na nacionalnem trgu (C-76/14) 14.04.2015 18.06.2015
POJEM DELAVEC IN PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA - Nadomestilo za neizkoriščen letni dopust (C-316/13) 26.03.2015 26.03.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 137