aktualno arhiv vse     Število vpisov: 94
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV PODOBNIH DIVIDENDAM IN KIDO – Realizacija skupnega dogovora in prekinitev sodnega postopka (X Dor 7/2017) 14.02.2018 21.03.2018
UPORABA OMV KOT BONITETA, NEVERODOSTOJNI POTNI NALOGI IN UPORABA PLOVILA KOT PRIKRITO IZPLAČILO DOBIČKA (X Ips 42/2016) 17.05.2017 28.09.2017
NEVERODOSTOJNE KNJIGOVODSKE LISTINE KOT RAZLOG ZA IZLOČITEV ODHODKOV IN NE RAZLOG ZA UGOTAVLJANJE NJIHOVE VIŠINE Z OCENO (X Ips 196/2015) 18.01.2017 30.03.2017
DOHODEK Z VIROM V SLOVENIJI IN DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV UMETNIKOV IN ŠPORTNIKOV – Odbijanje stroškov poslovanja prejemnika dohodka (X Ips 8/2015) 07.12.2016 14.03.2017
PROSTOVOLJNA LIKVIDACIJA DRUŽBE IN IZBRIS DOLGA AKTIVNEMU DRUŽBENIKU (X Ips 272/2014) 23.11.2016 08.11.2017
SLABITEV DOBREGA IMENA IN STROŠKI SVETOVALNIH STORITEV KOT DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI (X Ips 194/2014) 30.08.2016 20.07.2017
SMERNICE OECD – Stroški, povezani z izvajanjem poslovne strategije – Nepriznani odhodki iz naslova transfernih cen (X Ips 452/2014) 25.08.2016 30.01.2018
DAVČNI ODTEGLJAJ OD DOHODKOV PODOBNIH DIVIDENDAM PRI IZPLAČILU ODVISNE DRUŽBE MATIČNI DRUŽBI IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE – Prikrit pravni posel in neuporaba direktive EU (X Ips 48/2014) 18.06.2015 21.08.2015
SLABITEV NALOŽBENE NEPREMIČNINE VODENE PO MODELU NABAVNE VREDNOSTI – Davčno priznani odhodki DDPO (X Ips 323/2013) 23.04.2015 29.07.2015
DODATNA ODMERA DAVKOV – Neverodostojne listine – Gotovinska izplačila zaposlenim (X Ips 240/2013) 20.03.2015 14.04.2016
PRAVILNA UPORABA KIDO ZA OBDAVČITEV UMETNIKOV IN ŠPORTNIKOV NEREZIDENTOV Z DAVČNIM ODTEGLJAJEM – Odbitek stroškov in izračun pravilne davčne osnove (X Ips 121/2013) 29.05.2014 29.04.2015
DAVČNI ODTEGLJAJ OD PLAČIL ZA STORITVE NASTOPAJOČIH IZVAJALCEV ALI ŠPORTNIKOV – Dohodek z virom v Sloveniji in oprostitev po KIDO (X Ips 113/2013) 20.03.2014 18.07.2014
PRIDOBITEV DAVČNIH UGODNOSTI NA PODLAGI OPCIJSKIH POGODB– Upoštevanje dejanske vsebine kot prikrito izplačilo dividend (X Ips 189/2013) 13.02.2014 26.09.2014
ROK ZA VLOŽITEV VLOGE ZA DOVOLJENJE ZA PRIZNANJE DAVČNIH UPRAVIČENJ – Obdavčitev pri združitvah in delitvah (X Ips 18/2013) 19.09.2013 20.06.2014
POSOJILNA POGODBA MED POVEZANIMA OSEBAMA – Davčna optimizacija ali prikrit pravni posel (X Ips 258/2012) 30.05.2013 15.04.2015
POKRIVANJE PRETEKLIH DAVČNIH IZGUB PO 84. ČLENU ZDDPO-2 – Izguba pravice do pokrivanja davčne izgube (X Ips 63/2012) 16.05.2013 04.10.2013
UPRAVIČENOST IZPLAČEVANJA DNEVNIC KOT POVRAČILO STROŠKOV DELAVCEM NA DELU V TUJINI – DDPO, dohodnina in PSV (X Ips 387/2011) 28.06.2012 22.08.2014
DOLGOROČNE REZERVACIJE TER PREDRAČUN OBLIKOVANJA IN ČRPANJA SREDSTEV – ZAPIRANJE PROSTOCARINSKIH PRODAJALN (X Ips 20/2011) 24.05.2012 22.02.2013
NEVERODOSTOJNOST RAČUNOV, NA PODLAGI KATERIH DAVČNI ZAVEZANEC ODBIJA DDV IN UVELJAVLJA INVESTICIJSKO OLAJŠAVO (X Ips 463/2010) 17.11.2011 20.07.2012
DAVČNO NEPRIZNANI ODHODKI OBRESTI IN NEGATIVNIH TEČAJNIH RAZLIK FINANCIRANJA NAKUPA LASTNEGA DELEŽA (X Ips 348/2010) 10.11.2011 13.06.2012
CENITEV DAVČNE OSNOVE – Prihodki od provizij za posredniške storitve prejeti v gotovini, stroški v zvezi z službenimi OMV, obračun obresti od napačne osnove (X Ips 500/2009) 12.10.2011 13.06.2012
NEPRIZNAVANJE ODHODKOV STORITEV MANAGEMENTA IN MREŽNEGA SOFTWAREA – Izkazanost poslovnih dogodkov (X Ips 170/2009) 06.10.2011 04.09.2014
FIKTIVNI NAKUP NEPREMIČNINE OD POVEZANE OSEBE IN KORIŠČENJE INVESTICIJSKE OLAJŠAVE (X Ips 102/2009) 31.03.2011 09.09.2011
POSLOVNO (NE)POTREBNI ODHODKI NEUPORABNEGA BLAGA IN TRANSFERNE CENE PRI NAJEMU NEPREMIČNIN (X Ips 46/2009) 17.02.2011 23.09.2011
ODBITEK DDV NA PODLAGI (FIKTIVNIH) RAČUNOV, KI JIH IZSTAVI ZAVEZANEC, KI NI REGISTRIRAN ZA NAMENE DDV - Prihodki iz naslova prodaje goriva ter uveljavljanje olajšav po ZDDPO (X Ips 404/2009) 23.09.2010 15.02.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 94