aktualno arhiv vse     Število vpisov: 395
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
OPROSTITEV DDV, KI VELJA ZA DOBAVE OBJEKTOV – Prodaja objekta, ki ga je lastnik uporabljal za lastne potrebe in ki je bil pred to prodajo prenovljen – Pojem prva uporaba in prenova (C-308/16) 16.11.2017 17.11.2017
PODATKI, KI MORAJO BITI OBVEZNO NAVEDENI NA RAČUNIH – Pravica do odbitka DDV – Legitimno pričakovanje davčnega zavezanca, da so pogoji za pravico do odbitka izpolnjeni (C-374/16 in C-375/16) 15.11.2017 16.11.2017
PRENEHANJE DRUŽBE, KATEREGA POSLEDICA JE NJEN IZBRIS IZ REGISTRA ZAVEZANCEV ZA DDV – Obveznost obračuna DDV na razpoložljiva sredstva in plačila obračunanega DDV v državni proračun (C-552/16) 09.11.2017 13.11.2017
MOŽNOST DRŽAV ČLANIC, DA ZA NEKATERE DOBAVE BLAGA IN OPRAVLJANJE STORITEV UPORABIJO NIŽJO STOPNJO DDV – Sveže pecivo in slaščice – Minimalni rok trajanja ali rok uporabnosti (C-499/16) 09.11.2017 14.11.2017
ODLOČBA O ODMERI DDV, KI JO IZDAJO NACIONALNI DAVČNI ORGANI, NE DA BI DAVČNEMU ZAVEZANCU OMOGOČILI DOSTOP DO INFORMACIJ IN DOKUMENTOV, KI SO PODLAGA ZA NAVEDENO ODLOČBO – Nacionalna ureditev, ki določa pravico do izjave in pravico do obveščenosti med upravnim davčnim postopkom (C-298/16) 09.11.2017 15.11.2017
VPIS V REGISTER ZAVEZANCEV ZA DDV – Nacionalna zakonodaja, s katero se zahteva predložitev zavarovanja – Boj proti utaji – Načelo prepovedi diskriminacije in retroaktivnosti (C-534/16) 26.10.2017 26.10.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA STORITVE, KI SO TESNO POVEZANE S ŠPORTOM – Pojem šport – Dejavnost s fizično prvino (C-90/16) 26.10.2017 27.10.2017
STORITVE PRODAJE IN NAMEŠČANJA NA NEPREMIČNINE – Opredelitev enotne transakcije za namene DDV – Francoski čezmorski departmaji – Nepristojnost Sodišča EU (C-303/16) 19.10.2017 23.10.2017
RAČUN, KI GA IZDA DAVČNI ZAVEZANEC, KI GA JE DAVČNA UPRAVA RAZGLASILA ZA NEDEJAVNEGA – Zavrnitev pravice do odbitka DDV– Neupoštevanje dokazov o neobstoju davčne utaje ali davčne izgube (C-101/16) 19.10.2017 20.10.2017
POGODBA O LIZINGU, RAZDRTA ZARADI NEPLAČILA NAJEMNIN – Zmanjšane ob preklicu ali odpovedi – Zmanjšanje ob popolnem ali delnem neplačilu – Razlikovanje (C-404/16) 12.10.2017 16.10.2017
SKUPNA PAVŠALNA UREDITEV ZA KMETE – Izključitev iz skupne ureditve – Pojem kategorija kmetov (C-262/16) 12.10.2017 17.10.2017
POGODBA O FINANČNEM LIZINGU Z MOŽNOSTJO ODKUPA – Dostava vozil po tipski pogodbi z vidika transakcij, obdavčljivih z DDV (C-164/16) 04.10.2017 04.10.2017
OPROSTITEV UVOZNIH DAJATEV ZA BLAGO ZANEMARLJIVE VREDNOSTI ALI NEKOMERCIALNEGA ZNAČAJA – Nacionalna ureditev, ki z DDV obdavčuje stroške prevoza dokumentov in blaga zanemarljive vrednosti, čeprav so ti postranski glede na neobdavčeno blago (C-273/16) 04.10.2017 06.10.2017
OBJEKTIVNI ELEMENTI, KI POTRJUJEJO NAMERO DAVČNEGA ZAVEZANCA, DA BO UVOŽENO BLAGO UPORABIL V OKVIRU SVOJE EKONOMSKE DEJAVNOSTI – Davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici – Vračilo davka, ki je zaračunan za uvoženo blago (C-441/16) 21.09.2017 21.09.2017
STORITVE, KI JIH ZA SVOJE ČLANE OPRAVLJAJO NEODVISNE SKUPINE OSEB – Omejitev na neodvisne skupine, katerih člani opravljajo omejeno število poklicev – Oprostitev plačila DDV (C-326/15) 21.09.2017 22.09.2017
OPROSTITVE ZA DOLOČENE DEJAVNOSTI, KI SO V JAVNEM INTERESU – Oprostitve za storitve, ki jih za svoje člane opravijo neodvisne skupine oseb – Uporaba za zavarovalniške storitve (C-605/15) 21.09.2017 25.09.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA STORITVE, KI JIH ZA SVOJE ČLANE OPRAVLJAJO NEODVISNE SKUPINE OSEB – Omejitev na neodvisne skupine, katerih člani opravljajo omejeno število poklicev (C-616/15) 21.09.2017 26.09.2017
STORITVE GRADNJE ALI PRENOVE NEPREMIČNINE, KI JE V LASTI TRETJE OSEBE – Uporaba storitev s strani tretje osebe in davčnega zavezanca – Brezplačno zagotavljanje storitev tretji osebi (C-132/16) 14.09.2017 15.09.2017
OPREDELITEV TRANSAKCIJE KOT DOBAVE ZNOTRAJ UNIJE – Pridobiteljeva namera preprodaje kupljenega blaga subjektu v drugi državi članici, preden blago zapusti ozemlje prve države članice – Morebiten vpliv predelave dela blaga pred njegovim prevozom (C-386/16) 26.07.2017 27.07.2017
OPROSTITEV STORITEV, KI SO TESNO POVEZANE S ŠPORTOM – Izključitev iz oprostitve v primeru tveganja izkrivljanja konkurence, ki v slabši položaj postavlja komercialna podjetja, zavezance za DDV – Storitve, ki jih opravljajo neprofitne organizacije, ki so osebe javnega prava (C-633/15) 13.07.2017 17.07.2017
NEIDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV – Obrnjena davčna obveznost – Hipotetičnost vprašanja za predhodno odločanje (C-392/16) 06.07.2017 10.07.2017
PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI V ZVEZI Z VRAČILOM PRESEŽKA DDV – Naložena globa za nesodelovanje davčnega zavezanca v postopku nadzora pravilnosti zahtevka za vračilo – Podaljšanje roka za vračilo presežka (C-254/16) 06.07.2017 11.07.2017
OPRAVLJANJE STORITEV, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE Z IZVOZOM ALI UVOZOM BLAGA – Oprostitve DDV pri izvozu (C-288/16) 29.06.2017 29.06.2017
VRAČILO NEUTEMELJENO PLAČANEGA DDV – Pravica do odbitka DDV – Nacionalna ureditev, ki uvaja zastaralni rok (C-38/16) 14.06.2017 14.06.2017
POGOJI ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV PRI DOBAVI NOVIH PREVOZNIH SREDSTEV ZNOTRAJ UNIJE – Stalno prebivališče pridobitelja v namembni državi članici (C-26/16) 14.06.2017 15.06.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 395