aktualno arhiv vse     Število vpisov: 221
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREPOVED OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI – Zapečatenje spletne domene (I U 1361/2017-23) 10.04.2018 08.08.2018
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA PO IZTEKU PREDPISANEGA ROKA – Opravičljivi razlogi za podaljšanje roka (I U 892/2017-9) 20.02.2018 09.07.2018
VODENJE POSLOVNIH KNJIG NA NAČIN, KI ZAGOTAVLJA IZKAZOVANJE VSEH PODATKOV IN POSLOVNIH DOGODKOV ZA UGOTOVITEV DEJANSKEGA STANJA IN DAVČNIH OBVEZNOSTI (I U 1601/2016-31) 20.02.2018 12.07.2018
DAVČNA NAPOVED ZA DPN IN DAVEK OD DOBIČKA IZ KAPITALA VLOŽENA NA PODLAGI SAMOPRIJAVE PO ŽE PRAVNOMOČNI ODLOČBI – Dodatek k prodajni pogodbi in zvišanje kupnine (I U 35/2017-10) 02.02.2018 16.07.2018
PREDIZPOLNJEN OBRAČUN PSV V VLOGI OBRAČUNA ZAVEZANCA – Popravljanje obračuna in akt, ki se lahko izpodbija (I U 1466/2017-12) 16.01.2018 27.02.2018
ODKUP ODPADNIH SUROVIN – Prodaja premičnin kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in obveznost akontiranja (I U 501/2016-9) 05.12.2017 15.05.2018
VODENJE EVIDENC O STANJU ZALOG PRODAJNIH ARTIKLOV – Neizdajanje računov za namene DDV (I U 641/2017-9) 21.11.2017 28.05.2018
DAVČNE OLAJŠAVE IN ODMERA DOHODNINE – Rok za uveljavljanje davčne olajšave (II U 297/2017-10) 15.11.2017 13.03.2018
SAMOPRIJAVA IN OLAJŠAVA ZA ČDM (II U 478/2016-9) 11.10.2017 19.02.2018
DAVČNO (NE)PRIZNANI ODHODKI IN NEEVIDENTIRANI PRIHODKI (I U 865/2016-11) 29.08.2017 16.03.2018
UPORABA RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV, KI NE ZAGOTAVLJAJO HRAMBE IZVORNIH PODATKOV (I U 1554/2016-9) 12.08.2017 12.09.2017
OBNOVA POSTOPKA UGOTOVITVE DAVČNEGA NEREZIDENTSTVO FIZIČNE OSEBE (II U 307/2016-12) 21.06.2017 05.12.2017
ODMERA DAVKA OD NENAPOVEDANIH DOHODKOV – Uvedba postopka za eno ali več let v obdobju zadnjih 10 let in zastaranje (I U 1754/2016-18) 14.06.2017 30.06.2017
OBVEZNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE – Obrazložitev upravne odločbe (I U 1763/2016) 31.05.2017 12.07.2017
ODGOVORNOST DRUŽBENIKA ZA OBVEZNOSTI IZBRISANE DRUŽBE – DIN in ugotovljene obveznosti (I U 1705/2015-16) 30.05.2017 29.11.2017
PRIGLASITEV ODLOGA PLAČILA DAVKA PRI PODARITVI KAPITALA (I U 1359/2016) 18.04.2017 27.10.2017
ODMERA DAVKA V POSEBNIH PRIMERIH – Nabava in prodaja lesa ali intenzivno gospodarjenje z gozdom (I U 917/2015) 04.04.2017 14.08.2017
SAMOPRIJAVA IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 277/2016) 15.03.2017 24.04.2017
STORNACIJA PREDLOŽENIH REK-1 obrazcev IN UPORABA IZREDNIH PRAVNIH SREDSTEV (I U 1254/2016) 14.03.2017 07.08.2017
ODLOČBA IZDANA PO URADNI DOLŽNOSTI IN UVELJAVLJANJE DAVČNIH UGODNOSTI – Uveljavljanje olajšave za ČDM in uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini (II U 432/2015) 07.03.2017 24.04.2017
SAMOPRIJAVA ZA DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA IZ PRVEGA DEDNEGA REDA – Vložitev za potrebe ugodne rešitve nadzora po 68. členu ZDavP-2 (I U 635/2016) 28.02.2017 13.06.2017
DAVEK OD DOHODKA IZ KAPITALA OD ODSVOJITVE DELEŽA V GOSPODARSKI DRUŽBI – Prevzem deleža s strani odvetniške družbe – Navidezni pravni posel – Deklaratoren vpis (I U 1309/2016) 21.02.2017 25.04.2018
POSEBNA OLAJŠAVA ZA ČDM IN STROŠKI V ZVEZI Z DELOM KOT DAVČNA UGODNOST, KI SE UVELJAVLJA V ROKIH DOLOČENIH Z ZDavP-2 (II U 50/2016) 14.02.2017 14.06.2017
FINANČNA PREISKAVA IN ZAVRNITEV VPOGLEDA V SPIS (I U 1608/2016) 07.02.2017 08.08.2017
CENITEV KOT UGOTOVITVENI POSTOPEK – Obrnjeno dokazno breme in dokazila (I U 706/2016-9) 31.01.2017 08.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 221