aktualno arhiv vse     Število vpisov: 638
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODBITNI DELEŽ IN PRAVICA DO ODBITKA DDV – Gradnja nepremičnine in oddajanje nepremičnine v najem (I U 1086/2016-7) 04.07.2017 29.08.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Pridobitev kmetijskih zemljišč za gradnjo logističnega centra (I U 1033/2015) 07.06.2017 26.05.2017
VRAČILO DDV ZAVEZANCU S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI – Prefakturiranje stroškov cestnin in goriva ter verodostojno izkazan poslovni dogodek (I U 1490/2016-9) 06.06.2017 28.08.2017
LISTINE, KI NE IZKAZUJEJO, DA BI BILE STORITVE, KI SO ZARAČUNANE, ZARES OPRAVLJENE – Pravica do odbitka DDV (I U 1213/2016) 23.05.2017 19.06.2017
PREKLUZIVNI ROK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV (I U 1817/2016) 23.05.2017 22.06.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV PRI NABAVI NEPREMIČNIN – Uporaba nepremičnine za namene obdavčljive dejavnosti (I U 1185/2016) 09.05.2017 21.06.2017
POPRAVEK OBRAČUNANEGA DDV V PRIMERU NEPRIJAVE TERJATEV V STEČAJNI POSTOPEK – Izbris dolžnika iz sodnega registra – Dokazovanje obstoja terjatev (I U 1416/2016-11) 09.05.2017 07.09.2017
IZDANI DOBROPISI ZA FINANČNI POPUST TER POPRAVEK DAVČNE OSNOVE ZA NAMENE DDV (I U 1126/2016-11) 09.05.2017 18.09.2017
POMANJKLJIVI RAČUNI TER ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV (I U 247/2016-9) 19.04.2017 06.09.2017
DOLŽNA SKRBNOST, KI SE ZAHTEVA OD POSLOVNIH SUBJEKTOV – Zavrnitev pravice do odbitka DDV (I U 799/2016-13) 04.04.2017 04.09.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOBAVO BLAGA ZNOTRAJ UNIJE – (Ne)resničnost dobave rabljenih vozil ter dodatna odmera DDV (I U 1052/2016) 23.03.2017 25.04.2017
NEIZKAZANOST OPRAVLJENIH STORITEV PO PREJETIH RAČUNIH – Zavrnitev pravice do odbitka DDV (I U 461/2015-10) 14.03.2017 20.09.2017
FIKTIVNI RAČUNI TER POSLOVANJE Z NEPLAČUJOČIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM – Zavrnitev pravice do odbitka DDV (I U 257/2016) 07.03.2017 07.06.2017
POBOT TERJATEV – Zahteva za vračilo DDV – Pravica do vračila presežka DDV, ki se pojavi zaradi zmanjšanja davčne osnove (I U 713/2016) 28.02.2017 05.06.2017
OBVEZNE SESTAVINE RAČUNA – Obseg in vrsta opravljenih storitev – Pravica do odbitka DDV (I U 840/2016) 21.02.2017 31.05.2017
ZAVRNITEV PRAVICE DO ODBITKA DDV – Večkratna preprodaja nepremičnine ter pridobitev davčnih ugodnosti (I U 640/2016) 21.02.2017 25.07.2017
GOLJUFIJA IZDAJATELJA RAČUNA – Navidezni pravni posli ter zavrnitev pravice do odbitka DDV – Dodatna odmera DDPO in DDV (I U 1052/2015) 07.02.2017 26.07.2017
POGOJI ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Poslovanje z neplačujočimi pravnimi subjekti ter vsebinsko pomanjkljivi računi (I U 316/2016-12) 07.02.2017 01.09.2017
SODELOVANJE V TRANSAKCIJAH, KATERIH NAMEN JE IZOGIBANJE PLAČILU DDV (I U 3/2016-10) 10.01.2017 31.08.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV NA PODLAGI RAČUNA, KI GA JE IZDALA DRUŽBA TIPA MISSING TRADER (I U 934/2016) 13.12.2016 01.02.2017
VRAČILO PRESEŽKA DDV – Pobot obveznosti iz naslova presežka iz obračuna DDV-O (I U 648/2016) 06.12.2016 06.04.2017
ODGOVORNOST ZA ZLORABO SISTEMA DDV, ČE DAVČNI ZAVEZANEC RAVNA NESKRBNO, NEODVISNO OD NJEGOVEGA RESNIČNEGA VEDENJA O ZLORABI – Posli med povezanimi osebami (I U 642/2016) 06.12.2016 21.04.2017
PRAVICA DO ODBITKA DDV – Sodelovanje z neplačujočim gospodarskim subjektom (I U 349/2016) 29.11.2016 30.01.2017
NEPRIZNAVANJE PRAVICE DO ODBITKA DDV – Preveč splošni opisi na računih (I U 1712/2015) 08.11.2016 23.03.2017
PRAVICA DO OBDAVČITVE TRANSAKCIJ Z NEPREMIČNINAMI SKLADNO S 45. ČLENOM ZDDV-1 – Vedenje, da se z nepremičnino ne bo opravljala obdavčena, temveč oproščena dejavnost (I U 1855/2015) 08.11.2016 29.03.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 638