aktualno arhiv vse     Število vpisov: 386
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
FINANČNI INŠPEKCIJSKI NADZOR – Nadzor transfernih cen (podrobnejši opis, 3. izdaja) 21.02.2018 22.02.2018
DAVČNA OBRAVNAVA POSLOVANJA Z VIRTUALNIMI VALUTAMI PO ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (podrobnejši opis, 2. izdaja - januar 2018) 19.01.2018 19.01.2018
PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU (podrobnejši opis, 1. izdaja) 19.12.2017 20.12.2017
INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA NOVELA ZDDPO-2O 12.12.2017 13.12.2017
MEDNARODNA IZMENJAVA – Poročanje po državah (CbCR) (pogosta vprašanja in odgovori, 2. izdaja) 17.10.2017 19.10.2017
DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ – Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih (1. izdaja) 11.10.2017 12.10.2017
DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ - Smernice za zagotavljanje večje davčne gotovosti pri uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, pripravljene v sodelovanju MGRT in FURS (podrobnejši opis, 1. izdaja) 20.07.2017 20.07.2017
DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ (vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 18.07.2017 18.07.2017
Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2 (podrobnejši opis, 1. izdaja) 25.05.2017 30.05.2017
MEDNARODNO OBDAVČENJE – Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji (podrobnejši opis, 2. izdaja) 23.05.2017 26.05.2017
DAVČNA OSNOVA ZA DDPO – Rezervacije (vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 06.04.2017 13.04.2017
NAKUPI BLAGA IN STORITEV ZA NEPOSLOVNO RABO - Pojasnitev davčne obravnave (podrobnejši opis, 1. izdaja) 13.03.2017 14.03.2017
POKRIVANJE DAVČNE IZGUBE (podrobnejši opis, 1. izdaja) 28.02.2017 01.03.2017
ODPIS OBVEZNOSTI, ODPIS TERJATEV TER KONVERZIJA TERJATEV V LASTNIŠKI DELEŽ DOLŽNIKA (podrobnejši opis, 1. izdaja) 28.02.2017 01.03.2017
DAVČNA OBRAVNAVA PREMIJ ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE ZA JAVNE USLUŽBENCE 15.02.2017 17.02.2017
DAVČNA OBRAVNAVA DARIL (podrobnejši opis, 2. izdaja) 07.02.2017 08.03.2017
SPREMEMBA DAVČNE STOPNJE IN PLAČEVANJE OBROKOV AKONTACIJE DDPO ZA LETO 2017 DO PREDLOŽITVE DAVČNEGA OBRAČUNA DDPO ZA LETO 2016 03.02.2017 06.02.2017
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB – Splošno o DDPO (podrobnejši opis, 2. izdaja) 31.01.2017 03.02.2017
DAVČNO OBRAVNAVANJE POSOJIL MED POVEZANIMI OSEBAMI (podrobnejši opis, 1. izdaja) 26.01.2017 30.01.2017
OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE (podrobnejši opis, 1. izdaja) 10.01.2017 11.01.2017
DAVČNA OBRAVNAVA ODHODKOV IZ NASLOVA AMORTIZACIJE DOBREGA IMENA 06.01.2017 10.01.2017
DAVČNA OLAJŠAVA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ – Zahtevani dokumenti in dokazila za uveljavljenje olajšave za R&R 07.12.2016 21.12.2016
MEDNARODNO OBDAVČENJE - Metode za odpravo dvojnega obdavčenja (pogosta vprašanja in odgovori, 1. izdaja) 08.11.2016 08.11.2016
NOVOSTI NA PODROČJU OBDAVČITVE Z DDPO po noveli ZDDPO-2N in noveli ZDavP-2J 07.11.2016 08.11.2016
DAVČNA OLAJŠAVA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ – Preverjanje upravičenosti slovenskih podjetij do uveljavljanja davčne olajšave za R&R 26.10.2016 14.11.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 386