O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 07.03.2017
Datum vpisa: 08.11.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 111
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
UDELEŽBA DELAVCEV PRI DELITVI DOBIČKA – Izpolnjevanje pogojev za vpis v register (I U 1823/2016-18) 08.05.2018 22.10.2018
DAVEK OD PREMOŽENJA – Oprostitev – Uporaba nepremičnine za opravljanje dejavnosti ali oddajanje v najem (I U 1384/2015) 15.12.2015 22.10.2018
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA NEPREMIČNINAH NA DRUŽBO – Odplačni prenos in solastništvo družbe – Nepravilna uporaba materialnega prava (I U 322/2016) 22.11.2016 15.10.2018
DAVČNA IZVRŠBA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST – Družbenik poslovodja kot obvezna zavarovalna podlaga in izvršilni naslov (IV U 126/2016-9) 11.04.2018 10.10.2018
PLAČILO PREMIJE ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA KOT BONITETA – Obračun dohodnine in PSV (X Ips 100/2013) 11.09.2014 08.10.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 111