Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Ostalo / 20.06.2018
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
Zakonodaja / Delo in prispevki / 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Zakonodaja / Ostalo / 22.06.2018
Akt o vodenju registra transakcijskih računov
Zakonodaja / Delo in prispevki / 14.12.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Zakonodaja / Računovodstvo / 28.12.2017
16. MSRP 16 - Najemi
Zakonodaja / Delo in prispevki / 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Zakonodaja / Računovodstvo / 10.12.2015
01. SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva