Najbolj obiskani v - Zakonodaja

Zakonodaja / Delo in prispevki / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 21.12.2016
42.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO
Zakonodaja / Delo in prispevki / 09.10.2017
ZAKON O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 18.03.2019
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 03.12.2015
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 19.04.2006
ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI (ZEPDSV)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 30.12.2016
06.1 KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (KP KD)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 17.04.2019
13.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)