Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.03.2018
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.04.2018
Predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine/dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2017 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.04.2018
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.04.2018
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (obračun DOHDej) - za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.04.2018
Napoved za odmero DDDČPNO za leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.04.2018
Priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.04.2018
Predložitev zbirnih podatkov za dohodek iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.04.2018
Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.04.2018
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 16.04.2018
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 30.04.2018
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 03.05.2018
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.05.2018
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 15.05.2018
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.05.2018
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 31.05.2018
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 11.06.2018
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 15.06.2018
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 30.06.2018
Predložitev REK obrazcev za dohodke iz DR, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (REK-i – oproščeni dohodki; samostojno izplačilo)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 02.07.2018
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 02.07.2018
Uveljavljanje oprostitev od katastrskega dohodka za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 10.07.2018
Plačevanje predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Dohodnina - 16.07.2018
Napoved za odmero AK-Doh od dohodka iz zaposlitve - dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (DPR) - za rezidente