aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31
Naslov Datum vpisa
NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA) ZA REZIDENTE – v letu 2018 27.12.2017
ZAHTEVA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA - ZA leto 2017 22.12.2017
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM - ZA leto 2017 22.12.2017
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (obračun DOHDej) – v letu 2018 20.12.2017
SPREMEMBA PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) MED DAVČNIM LETOM – v letu 2018 20.12.2017
PLAČEVANJE PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – v letu 2018 20.12.2017
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DOHODEK IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV (obračun DOHDej) – za leto 2018 20.12.2017
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – za leto 2017 20.12.2017
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) - za leto 2017 20.12.2017
PRIGLASITEV OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO – ZA leto 2017 20.02.2017
PRIGLASITEV PRENEHANJA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV - ZA leto 2018 17.02.2017
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV IN DOLOČITEV NOSILCA DEJAVNOSTI - ZA leto 2018 17.02.2017
UVELJAVLJANJE OPROSTITEV OD KATASTRSKEGA DOHODKA in PRIPIS DOHODKA DEJANSKEMU UPORABNIKU ZEMLJIŠČ – ZA leto 2017 17.02.2017
NAPOVED ZA ODMERO (LETNE) DOHODNINE – ZA leto 2016 09.02.2017
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI NA DENARNE DEPOZITE PRI BANKAH IN HRANILNICAH, USTANOVLJENIH V SLOVENIJI TER V DRUGIH DRŽAVAH ČLANICAH EU - ZA leto 2016 09.02.2017
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE VP IN DRUGIH DELEŽEV TER INVESTICIJSKIH KUPONOV (tudi pobot in odlog ugotavljanja) - ZA leto 2016 06.02.2017
OBVESTILO O UVELJAVLJANJU DAVČNE OSNOVE PO 84. členu ZDoh-2 OD OBRESTI OD DOLGOROČNO VEZANIH DENARNIH SREDSTEV IN DOLGOROČNEGA VARČEVANJA PRI BANKAH IN HRANILNICAH - ZA leto 2017 03.02.2017
DOSTAVA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH (VDČ) - ZA leto 2017 31.01.2017
ZAHTEVEK ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV (DEJstr) – ZA leto 2016 31.01.2017
NAPOVED ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) - ZA leto 2016 27.01.2017
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DODATNEGA DAVKA OD DOHODKOV ČLANOV POSLOVODSTEV IN NADZORNIH ORGANOV (DDDČPNO) V ČASU FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE - ZA leto 2016 27.01.2017
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST - ZA leto 2016 26.01.2017
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE (VDČ) - ZA leto 2016 26.01.2017
NAPOVED ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2016 24.01.2017
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2016 23.01.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 31