aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33
Naslov Datum vpisa
DOSTAVA PODATKOV POTREBNIH ZA ODMERO DAVKA OD DOBIČKA OD ODSVOJITVE IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV (DDOIFI) - ZA leto 2018 18.01.2019
DOSTAVA PODATKOV V ZVEZI S PRIDOBITVIJO IN ODSVOJITVIJO VREDNOSTNIH PAPIRJEV, DRUGIH DELEŽEV IN INVESTICIJSKIH KUPONOV - ZA leto 2018 18.01.2019
DOSTAVA PODATKOV O (DENARNIH) DOHODKIH, OPROŠČENIH PLAČILA DOHODNINE - ZA leto 2018 17.01.2019
DOSTAVA PODATKOV DAVČNEMU ZAVEZANCU – PREJEMNIKU DOHODKA O IZPLAČANIH OBDAVČLJIVIH DOHODKIH - ZA leto 2018 17.01.2019
PREDLOŽITEV REK OBRAZCEV ZA DOHODKE IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO (REK-i – oproščeni dohodki) - v letu 2019 16.01.2019
VLOGA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV (DEJstr) – ZA leto 2018 15.01.2019
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE (VDČ) - ZA leto 2018 15.01.2019
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE POSEBNE OLAJŠAVE ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST - ZA leto 2018 15.01.2019
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI – ZA leto 2018 17.12.2018
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND – ZA leto 2018 17.12.2018
NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE (DOHODEK IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA) ZA REZIDENTE – v letu 2019 17.12.2018
ZAHTEVA ZA ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZARADI UVELJAVLJANJA DEJANSKIH STROŠKOV VZDRŽEVANJA PREMOŽENJA, KI OHRANJA UPORABNO VREDNOST PREMOŽENJA - ZA leto 2018 14.12.2018
NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM - ZA leto 2018 14.12.2018
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (obračun DOHDej) – v letu 2019 13.12.2018
SPREMEMBA PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) MED DAVČNIM LETOM – v letu 2019 13.12.2018
PLAČEVANJE PREDHODNE AKONTACIJE DOHODNINE / AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – v letu 2019 13.12.2018
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DOHODEK IZ DEJAVNOSTI Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV (obračun DOHDej) – za leto 2019 13.12.2018
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) – za leto 2018 13.12.2018
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (obračun DOHDej) - za leto 2018 13.12.2018
OBVESTILO O UVELJAVLJANJU DAVČNE OSNOVE PO 84. členu ZDoh-2 OD OBRESTI OD DOLGOROČNO VEZANIH DENARNIH SREDSTEV IN DOLGOROČNEGA VARČEVANJA PRI BANKAH IN HRANILNICAH - ZA leto 2019 07.11.2018
PRIGLASITEV PRENEHANJA OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO – ZA leto 2018 09.02.2018
PREDLOŽITEV ZBIRNIH PODATKOV IZ SEZNAMA IZDANIH RAČUNOV KMEČKEGA GOSPODINJSTVA ZA DOHODEK IZ NASLOVA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV – ZA leto 2017 09.02.2018
PRIGLASITEV OBRAVNAVE DOHODKA IZ MALEGA OBSEGA PRVE STOPNJE PREDELAVE LASTNIH PRIDELKOV KOT DOHODKA V ZVEZI Z OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOSTJO – ZA leto 2018 07.02.2018
PRIGLASITEV PRENEHANJA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV - ZA leto 2019 07.02.2018
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE OD DOHODKA IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI NA PODLAGI DEJANSKIH PRIHODKOV IN ODHODKOV OZIROMA DEJANSKIH PRIHODKOV IN NORMIRANIH ODHODKOV IN DOLOČITEV NOSILCA DEJAVNOSTI - ZA leto 2019 07.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 33