Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2017
AKTUALNA NOVOST – DoberRacunovodja.si IN članstvo na SuperDavki.com
Statistika & info / Statistični podatki / 26.10.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 13.11.2017
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 14.11.2017
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 14.11.2017
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2017
Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2017
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (september - 2017) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2016
DNEVNICE - TUJINA - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 10.11.2017
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2016
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 14.11.2017
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 29.12.2016
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 13.11.2017
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 31.01.2017
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2016
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 29.12.2016
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2017
Statistika & info / Svet davkov / 02.02.2017
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2017 naprej
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2017
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER - 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 02.02.2015
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2015
Statistika & info / Statistični podatki / 25.10.2017
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2017