Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 25.05.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 31.05.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v letu 2017
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
Študija OECD o preoblikovanju obdavčitve dela v Sloveniji
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (april - 2018) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 19.06.2018
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 30.05.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2018
Statistika & info / Svet davkov / 02.02.2017
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2017 naprej
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 29.01.2018
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 31.05.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za April 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 12.06.2018
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
SOLIDARNOSTNA POMOČ - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 29.01.2018
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 31.01.2017
MINIMALNA BRUTO PLAČA V RS – leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.03.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 31.01.2017
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2016
Statistika & info / Statistični podatki / 26.10.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 31.05.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 26.06.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Junij 2017