Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 28.08.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2017
Statistika & info / Svet davkov / 15.09.2017
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (julij - 2017) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 29.12.2016
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 30.08.2017
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2016
DNEVNICE - TUJINA - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 15.09.2017
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2017
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER - 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 28.08.2017
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za AVGUST - 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 29.12.2016
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2017
Statistika & info / Svet davkov / 02.02.2017
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2017 naprej
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2016
KILOMETRINA - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2016
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 28.08.2017
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 29.12.2016
SOLIDARNOSTNA POMOČ - leto 2017
Statistika & info / Svet davkov / 31.08.2017
INFLACIJA V AVGUSTU 2017 – končni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 30.08.2017
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 30.08.2017
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / 07.12.2016
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Statistični podatki / 31.01.2017
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2016
Statistika & info / Statistični podatki / 28.12.2016
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2017
Statistika & info / Statistični podatki / 28.08.2017
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2017