Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 25.09.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za September 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 01.10.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 30.09.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.10.2019
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 11.10.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 01.10.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistika & info / Statistični podatki / 01.10.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 11.03.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2019
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 01.10.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 25.09.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za SEPTEMBER - 2019
Statistika & info / Super rokovnik / 11.12.2018
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Statistični podatki / 25.07.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Julij 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 30.09.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2019
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2019
Statistika & info / Svet davkov / 28.08.2019
GLOBE ZA PREKRŠKE V DAVČNIH POSTOPKIH
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
KILOMETRINA - leto 2019
Statistika & info / Svet davkov / 01.02.2019
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2019 naprej
Statistika & info / Statistični podatki / 30.09.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2019
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 26.08.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 07.01.2019
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2019