Najbolj obiskani v - Statistika & info

Statistika & info / Statistični podatki / 25.10.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2018
Statistika & info / Svet davkov / 15.11.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (september - 2018) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 02.11.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 09.11.2018
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 30.10.2018
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 02.11.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
JUBILEJNE NAGRADE - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 02.11.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.10.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za OKTOBER - 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.04.2018
Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za APRIL-DECEMBER 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 25.09.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za September 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
DNEVNICE - SLOVENIJA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 02.11.2018
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2018
Statistika & info / Svet davkov / 02.02.2017
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2017 naprej
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
KILOMETRINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 26.02.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ - obračun za Februar 2018 (izplačilo v mar-18)