Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.04.2018
Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.04.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.04.2018
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.04.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.04.2018
Plačilo razlike v višini akontacije DDPO za leto 2018 na podlagi novega davčnega obračuna
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.05.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.05.2018
Doplačilo premalo oziroma vračilo preveč plačane akontacije DDPO za leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.05.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 31.05.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 11.06.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.07.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.07.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.08.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.08.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.09.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.09.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 01.10.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.10.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.11.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 12.11.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.12.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.12.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018