Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 04.11.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 11.11.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 02.12.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.12.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019