Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 03.12.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDPO - 10.12.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018