aktualno arhiv vse     Število vpisov: 111
Naslov Datum vpisa
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 (novela ZDavP-2L; predlog MF z dne 01.03.2019 za obravnavo na Vladi RS) 05.03.2019
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IZ EVROPSKE UNIJE – BREXIT 21.02.2019
DOHODNINA OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE V AVSTRIJI (za 2018 in 2019) 19.02.2019
Poročilo OECD – DAVČNA PREGLEDNOST 2018 – poročilo o napredku (november 2018) 15.02.2019
PREGLEDNICA PRISPEVKOV ZA ZZ IN ZAVEZANCEV ZA PRIJAVO 13.02.2019
TRANSFERNE CENE – Podatki po državah 13.02.2019
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2019 naprej 01.02.2019
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 (novela ZDavP-2L; predlog z dne 19.12.2018 za javno obravnavo - rok za pripombe: 20.01.2019) 24.12.2018
Seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (december 2018) 24.12.2018
Spreminjanje davčnih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.07.2018) 19.12.2018
Zemljepisne značilnosti izvajanja DDV v EU (stanje na dan 01.07.2018) 18.12.2018
Davčne stopnje DDV po vrstah blaga in storitev v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.07.2018) 14.12.2018
Seznam (super) znižanih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.07.2018) 13.12.2018
Uporaba znižanih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.07.2018) 11.12.2018
Davčne stopnje DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.07.2018) 06.12.2018
Smernice za dajalce kreditov in kreditne posrednike (november 2018) 23.11.2018
Smernice za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (oktober 2018) 20.11.2018
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2019) 19.11.2018
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: november 2018) 16.11.2018
IZVEDBENI SKLEP SVETA EU 2018/1700 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/54/EU o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 15.11.2018
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (novela ZDDV-1J; predlog z dne 24.09.2018 za obravnavo v DZ ter popravek z dne 28.09.2018) 01.10.2018
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDPO-2 (novela ZDDPO-2P; predlog z dne 24.09.2018 za obravnavo v DZ) 26.09.2018
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDPO-2 (novela ZDDPO-2P; predlog z dne 18.07.2018) 20.07.2018
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDDV-1 (predlog z dne 16.07.2018) 20.07.2018
Davki skupaj (vključujoč davke in prispevke za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2004 in 2016; v % od BDP) 19.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 111