aktualno arhiv vse     Število vpisov: 119
Naslov Datum vpisa
Seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma (zadnja sprememba: marec 2018) 06.03.2018
TRANSFERNE CENE – Podatki po državah 30.01.2018
PRAKTIČNI VODNIK O ZAKONODAJI, KI SE UPORABLJA V EU, EGP in Švici - koordinacija sistemov socialne varnosti (izdaja - december 2013) 08.12.2017
Seznam zlatih kovancev, ki ustrezajo kriterijem za investicijsko zlato (velja za leto 2018) 20.11.2017
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZZZS) 16.10.2017
SKLEPNI PREDLOGI GLEDE VPRAŠANJ ZA PREDHODNO ODLOČANJE V ZADEVI T-2 – Obveznost popravka odbitka DDV pri pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi 13.10.2017
Evropska komisija predlaga daljnosežno reformo sistema DDV v EU 09.10.2017
PAKET SPREMEMB DAVČNE ZAKONODAJE (predlog zakonov posredovani v Državni zbor RS – 28.09.2017) 03.10.2017
Davki skupaj (vključujoč davke in prispevke za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2003 in 2015; v % od BDP) 07.08.2017
Stopnje DDV v posameznih državah članicah EU (med 2002 in 2017 v %) 04.08.2017
Davki skupaj (brez prispevkov za socialno varnost) v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2003 in 2015; v % od BDP) 03.08.2017
Implicitne davčne stopnje na delo v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (med 2003 in 2015 v %) 02.08.2017
Davčne stopnje DDPO v posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2002 in 2017 v %) 28.07.2017
Najvišje dohodninske stopnje po posameznih državah članicah EU in nekaterih drugih državah (vključno z dodatnimi/lokalnimi davki) (med 2002 in 2017 v %) 27.07.2017
PAKET SPREMEMB DAVČNE ZAKONODAJE (predlog za javno obravnavo) 24.07.2017
ISKANJE PODJETIJ (po državah članicah EU IN EGP; junij 2017) 16.06.2017
VEČSTRANSKA KONVENCIJA ZA PREPREČEVANJE ZMANJŠEVANJA DAVČNE OSNOVE IN PREUSMERJANJA DOBIČKA (junij 2017) 12.06.2017
ORODJA ZA BOJ PROTI DAVČNIM UTAJAM IN DAVČNIM GOLJUFIJAM – Poročilo OECD (marec 2017) 09.06.2017
OECD/IMF POROČILO O DAVČNI VARNOSTI (marec 2017) 18.05.2017
Vrednostni limiti na področju DDV v posameznih državah članicah EU (april 2017) 13.04.2017
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZPIZS) 11.04.2017
IZVEDBENI SKLEP SVETA (EU) 2017/563 z dne 21. marca 2017 o dovoljenju Republiki Estoniji, da uporabi posebno odstopanje od člena 287 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV 30.03.2017
Načrtovana ugodnejša davčna obravnava donirane hrane z vidika DDV 09.03.2017
Spreminjanje davčnih stopenj DDV v posameznih državah članicah EU (stanje na dan 01.01.2017) 07.03.2017
Zemljepisne značilnosti izvajanja DDV v EU (stanje na dan 01.01.2017) 06.03.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 119