aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11
Naslov Datum vpisa
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - INVESTICIJSKI SKLADI IN SKLADI DENARNEGA TRGA - poročanje v letu 2017 20.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje v letu 2017 20.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - REVIDIRANO POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje za poslovno leto 2016 20.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O POSLIH Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI (poročila SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR) - poročanje v letu 2017 19.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI - TRANSAKCIJE (poročilo SN-T) - poročanje v letu 2017 19.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI (poročilo SN) - poročanje za leto 2016 19.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O KUPLJENIH/PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH MIMO DOMAČIH POSREDNIKOV (poročilo DVP) - poročanje v letu 2017 16.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O PREJETIH IN DANIH KREDITIH TER DEPOZITIH Z NEREZIDENTI (poročilo KRD) - poročanje v letu 2017 16.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH (poročilo BST) - poročanje v letu 2017 15.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O KRATKOROČNIH TERJATVAH IN OBVEZNOSTIH IZ POSLOVANJA Z NEREZIDENTI (poročilo SKV) - poročanje v letu 2017 15.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - PODATKI ZA NAMENE STATISTIKE FINANČNIH RAČUNOV (SFR) - poročanje v letu 2017 15.12.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 11