Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.11.2017
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.11.2017
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.11.2017
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.11.2017
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.12.2017
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.12.2017
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.12.2017
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 29.12.2017
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 29.12.2017
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti