Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 29.03.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 29.03.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.04.2019
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 23.04.2019
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 23.04.2019
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 23.04.2019
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.04.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 30.04.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.05.2019
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.05.2019
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.05.2019
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.05.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.05.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.06.2019
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.06.2019
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 20.06.2019
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 28.06.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 28.06.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 01.07.2019
Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 15.07.2019
Izdaja računa za opravljene transakcije znotraj Unije
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.07.2019
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.07.2019
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 22.07.2019
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.07.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / DDV - 31.07.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti