Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 27.05.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2019
Praksa / Mnenja FURS-MF / 14.06.2019
OBVEZNA NAVEDBA ZNESKA PLAČE V OGLASIH ZA DELO
Statistika & info / Statistični podatki / 03.06.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 30.05.2019
LETNI DOPUST IN REGRES ZA LETNI DOPUST
Statistika & info / Svet davkov / 17.06.2019
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (april - 2019) – začasni podatki
Praksa / E-DELUX knjige / 30.01.2019
DDVpoznavalec.si - od 01.01.2019 naprej (celotna e-knjiga)
Zakonodaja / Delo in prispevki / 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Statistika & info / Svet davkov / 07.06.2019
Vlada sprejela predlog novele ZDDV-1
Statistika & info / Statistični podatki / 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 03.06.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2019
PLAČILO VAJENCEM, DIJAKOM IN ŠTUDENTOM ZA OBVEZNO PRAKTIČNO DELO - leto 2019
Statistika & info / Statistični podatki / 14.06.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019