Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Statistika & info / Statistični podatki / 03.01.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ - obračun za December 2017 (izplačilo v jan-18)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 16.01.2018
INFORMACIJA O NOVOSTIH REK obrazcev V LETU 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 08.01.2018
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Izobraževanje / Urnik izobraževanj / 27.11.2017
Izdelava davčnega obračuna DDPO za leto 2017 - na praktičen način
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
REGRES ZA PREHRANO MED DELOM - leto 2018
Statistika & info / Svet davkov / 15.01.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (november - 2017) – začasni podatki
Statistika & info / Statistični podatki / 04.01.2018
KILOMETRINA - leto 2018
Praksa / Mnenja FURS-MF / 16.01.2018
MOŽNOST DOKUPA DELOVNE DOBE NA PODLAGI ŠTUDENTSKEGA DELA
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)