Najbolj obiskani na - Superdavki.com

Praksa / Mnenja FURS-MF / 21.06.2018
POSTAVKE NA PISNEM OBRAČUNU PLAČE
Statistika & info / Statistični podatki / 25.05.2018
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Maj 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 31.05.2018
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2018
Praksa / Mnenja FURS-MF / 20.06.2018
ROKI ZA ODLOČANJE V UPRAVNIH POSTOPKIH
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v letu 2017
Praksa / Mnenja FURS-MF / 20.06.2018
ROKI ZA ODLOČANJE V SODNIH POSTOPKIH
Zakonodaja / Delo in prispevki / 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Zakonodaja / Ostalo / 20.06.2018
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov
Praksa / E-DELUX knjige / 04.08.2016
DDVpoznavalec.si - od 01.07.2016 naprej (celotna e-knjiga)
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
Študija OECD o preoblikovanju obdavčitve dela v Sloveniji
Statistika & info / Svet davkov / 15.06.2018
POVPREČNA MESEČNA PLAČA (april - 2018) – začasni podatki
Zakonodaja / Delo in prispevki / 12.12.2017
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Statistika & info / Statistični podatki / 05.01.2018
DNEVNICE - TUJINA - leto 2018
Statistika & info / Statistični podatki / 19.06.2018
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2018
Zakonodaja / Ostalo / 22.06.2018
Akt o vodenju registra transakcijskih računov