aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Datum vpisa
PRIGLASITEV UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Z UPOŠTEVANJEM NORMIRANIH ODHODKOV - za leto 2018 19.12.2017
PLAČILO RAZLIKE V VIŠINI AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB NA PODLAGI NOVEGA DAVČNEGA OBRAČUNA (DDPO) - za leto 2018 19.12.2017
SPREMEMBA AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB MED DAVČNIM LETOM - za leto 2018 19.12.2017
PLAČEVANJE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) – za leto 2018 19.12.2017
DOPLAČILO PREMALO OZIROMA VRAČILO PREVEČ PLAČANE AKONTACIJE DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO) - za leto 2017 19.12.2017
PREDLOŽITEV DAVČNEGA OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (DDPO obračun) - za leto 2017 19.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6