Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 20.01.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti - KRD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.01.2019
Predložitev rekapitulacijskega poročila RP-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.01.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost 040 družbenika (PSV 040 družbeniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.01.2019
Plačilo prispevkov za socialno varnost zasebnika (PSV zasebniki)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.01.2019
Predložitev obračuna DDV-O
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 21.01.2019
Predložitev posebnega obračuna DDV in plačevanje davčne obveznosti (elektronske storitve ...)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 24.01.2019
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2019 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.01.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.01.2019
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev seznama izdanih in prejetih ter neplačanih računov po plačani realizaciji za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev obračuna pavšalnega nadomestila DDV
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev poročila o opravljenih storitev iz tretjega odstavka 30.c člena ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Predložitev poročila o prodaji blaga na daljavo v druge države članice
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov o izplačanih obdavčljivih dohodkih prejemnikom dohodkov v letu 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov o (denarnih) dohodkih - oproščenih plačila dohodnine za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo VP, drugih deležev in investicijskih kuponov za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 31.01.2019
Dostava podatkov potrebnih za odmero DDOIFI za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 05.02.2019
Predložitev vloge za uveljavljanje posebne olajšave za investiranje v OKGD za leto 2018