Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 22.03.2018
Prijava denarnih obveznosti v obvezni večstranski pobot - v letu 2018 (zadnji dan prijave v krog pobota)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.03.2018
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.03.2018
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 30.03.2018
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.04.2018
Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.04.2018
Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.04.2018
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.04.2018
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.04.2018
Napoved za odmero DDDČPNO za leto 2017
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.04.2018
Priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 03.04.2018
Predložitev zbirnih podatkov za dohodek iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.04.2018
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.04.2018
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.04.2018
Plačilo razlike v višini akontacije DDPO za leto 2018 na podlagi novega davčnega obračuna