Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 29.03.2019
Predložitev obračuna DDV-O in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 29.03.2019
Predložitev obračuna DFS in plačevanje davčne obveznosti
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 29.03.2019
Predložitev poročila o dobavi blaga ali storitev po 76.a členu ZDDV-1
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.04.2019
Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.04.2019
Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.04.2019
Sprememba akontacije DDPO za leto 2019 med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.04.2019
Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2019 (obračun DOHDej) med davčnim letom
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.04.2019
Napoved za odmero DDDČPNO za leto 2018
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.04.2019
Priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 01.04.2019
Predložitev zbirnih podatkov za dohodek iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 08.04.2019
Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.04.2019
Poročanje Banki Slovenije - poročilo o poslih z VP - SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.04.2019
Plačevanje akontacije DDPO za leto 2019
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost - 10.04.2019
Plačilo razlike v višini akontacije DDPO za leto 2019 na podlagi novega davčnega obračuna