Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 01.04.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 01.04.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 01.04.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 02.09.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - društva zavezana k reviziji (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 02.09.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 02.09.2019
Predložitev letnega poročila za leto 2018 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)