Prihodnje zapadle obveznosti

Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 03.04.2018
Predložitev letnega poročila za leto 2017 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 03.04.2018
Predložitev letnega poročila za leto 2017 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 03.04.2018
Predložitev letnega poročila za leto 2017 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2018
Predložitev letnega poročila za leto 2017 - društva zavezana k reviziji (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2018
Predložitev letnega poročila za leto 2017 - zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo (javna objava)
Statistika & info / Super rokovnik / Super rokovnik - ročnost / Letna poročila - 31.08.2018
Predložitev letnega poročila za leto 2017 - gospodarske družbe zavezane k reviziji (javna objava)