O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 30.08.2017
Uporaba do: 08.12.2017
Datum vpisa: 31.08.2017
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf
Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 107
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
26.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (KPDŽP) 28.07.2018 16.07.2018
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD) 01.07.2018 10.07.2018
35.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPK) 01.07.2018 10.07.2018
34.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZDRAVNIKE IN ZOBOZDRAVNIKE V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPZZ) 01.07.2018 10.07.2018
33.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPVIZ) 01.07.2018 10.07.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 107