Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
Vrste prostorov - uporaba od 03.04.2018 naprej
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.06.2018
GRADBENI ZAKON (GZ)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.03.2018
OBLIGACIJSKI ZAKONIK (OZ - uradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 28.02.2018
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 08.06.2017
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 19.10.2016
Odločba Ustavnega sodišča - 184. člen OZ (14.10.2016)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 13.10.2016
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 02.12.2015
Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 06.11.2015
Odločba Ustavnega sodišča - 204. člen ZOR (03.11.2015)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.11.2015
ZAKON O PROSTOVOLJSTVU (ZProst - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.08.2015
ZAKON O POGOJIH ZA IZVEDBO UKREPA ODPUSTA DOLGOV (ZPIUOD)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 21.07.2015
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 05.06.2018
GRADBENI ZAKON (GZ)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 05.06.2018
UREDBA o razvrščanju objektov
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 05.06.2018
Vrste prostorov - uporaba od 03.04.2018 naprej
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 09.08.2013
Vrste prostorov - uporaba od 28.03.2013 do 02.04.2018
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 24.03.2015
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 08.06.2017
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 28.02.2018
ZAKON O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 31.12.2013
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo - 20.12.2012
Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena