Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 08.06.2017
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 19.10.2016
Odločba Ustavnega sodišča - 184. člen OZ (14.10.2016)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 13.10.2016
ZAKON O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC (ZKUASP)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 02.12.2015
Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 06.11.2015
Odločba Ustavnega sodišča - 204. člen ZOR (03.11.2015)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.11.2015
ZAKON O PROSTOVOLJSTVU (ZProst - neuradno prečiščeno besedilo)