aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila 27.05.2017 29.05.2017
ZAKON O OPRAVLJANJU PLAČILNIH STORITEV ZA PRORAČUNSKE UPORABNIKE (ZOPSPU-1) 17.12.2016 [!] 05.12.2016
IZDAJANJE ELEKTRONSKIH RAČUNOV JAVNEMU SEKTORJU S 1.1.2015 – BANČNO POSLOVANJE 01.01.2015 15.10.2015
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (neuradno prečiščeno besedilo) 15.12.2014 [!] 14.12.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4