Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 25.09.2017
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev
Računovodstvo / Računovodstvo / 18.09.2017
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)