Novosti

Najbolj obiskano

Računovodstvo / Računovodstvo - 21.12.2018
08. SRS 8 (2016) - Kapital (neuradno prečiščeno besedilo - NUPB)
Računovodstvo / Računovodstvo - 11.12.2015
13. SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil