aktualno arhiv vse     Število vpisov: 122
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
00.1 ZAKON O KOLEKTIVNIH POGODBAH (ZKoiP - neuradno prečiščeno besedilo) 09.08.2008 17.03.2010
01.1 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPDTS) 17.12.2013 30.04.2014 17.12.2013
01.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) 01.07.2013 30.04.2014 09.07.2013
01.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) 28.08.2009 11.12.2012
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE 02.04.2016 31.08.2017 04.04.2016
01.2 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE 01.09.2017 24.07.2017
01.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije 01.07.2017 24.07.2017
02.6 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KMETIJSTVO IN ŽIVILSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE 01.11.2016 04.11.2016
02.6 RAZLAGE Kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 07.07.2017 10.07.2017
02.6a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije 01.11.2016 04.11.2016
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD) 15.04.2017 04.04.2017
05.1a TARIFNA PRILOGAh Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD) 01.01.2016 24.12.2015
06.1 KOLEKTIVNA POGODBA KOMUNALNIH DEJAVNOSTI (KP KD) 01.01.2017 30.12.2016
06.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti 01.01.2017 13.03.2017
06.1b RAZLAGE Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti 14.07.2017 13.11.2017
07.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE 07.07.2017 10.07.2017
08.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST KOVINSKIH MATERIALOV IN LIVARN SLOVENIJE 20.06.2015 08.06.2015
08.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije 01.05.2017 03.05.2017
09.4 KOLEKTIVNA POGODBA ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-PREDELOVALNO DEJAVNOST 01.08.2016 02.08.2016
09.4a TARIFNA PRILOGA Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno industrijo 01.08.2016 02.08.2016
10.0 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI 01.01.2003 22.08.2005
10.0a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti 01.08.2008 21.04.2010
10.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti 01.01.2003 22.08.2005
11.0b RAZLAGE Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije 07.08.2007 05.05.2010
11.3 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ELEKTROINDUSTRIJE SLOVENIJE 01.05.2015 [!] 31.10.2017 20.04.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 122