aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2017 10.01.2018
Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (SFR) 01.01.2014 24.12.2013
Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Navodilo-SFR) 01.01.2014 24.12.2013
Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 30.11.2015 03.12.2015
Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (SFR - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2013 31.12.2013 23.08.2013
TARIFA nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu ZGD-1 07.03.2009 09.03.2009
Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Navodilo-SFR) 01.01.2008 31.12.2013 12.12.2007
Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah v zasebnem sektorju (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2005 [!] 26.01.2005
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8