aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE (ZPRS-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 04.04.2015 [!] 23.03.2015
Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije 21.01.2008 10.12.2007
ZAKON O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE (ZPRS-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.11.2007 03.04.2015 07.09.2007
Navodilo o vrstah in obsegu podatkov za posamezno pravnoorganizacijsko obliko enote Poslovnega registra Slovenije 01.09.2007 07.09.2007
Uredba o evidenci digitalnih potrdil 23.12.2006 07.09.2007
Uredba o vodenju in vzdrževanju Poslovnega registra Slovenije 25.11.2006 07.09.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 6