aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 30.08.2017
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 01.09.2017
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2018 14.12.2017
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 04.09.2017
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 04.09.2017
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
11. MRS 11 - Pogodbe o gradbenih delih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 31.12.2017 05.09.2017
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2017 14.12.2017
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 14.12.2017
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 06.09.2017
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
17. MRS 17 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 06.09.2017
18. MRS 18 - Prihodki (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 06.09.2017
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 07.09.2017
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 07.09.2017
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 07.09.2017
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
23. MRS 23 - Stroški izposojanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 07.09.2017
23. MRS 23 - Stroški izposojanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
24. MRS 24 - Razkrivanje povezanih oseb (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 08.09.2017
26. MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov 01.01.1998 [!] 08.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46