aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 30.08.2017
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 01.09.2017
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 01.09.2017
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 04.09.2017
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 04.09.2017
11. MRS 11 - Pogodbe o gradbenih delih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 05.09.2017
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 05.09.2017
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 06.09.2017
17. MRS 17 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 06.09.2017
18. MRS 18 - Prihodki (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 06.09.2017
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 07.09.2017
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 07.09.2017
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 07.09.2017
23. MRS 23 - Stroški izposojanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 07.09.2017
24. MRS 24 - Razkrivanje povezanih oseb (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 08.09.2017
26. MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov 01.01.1998 [!] 08.09.2017
27. MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 08.09.2017
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 08.09.2017
29. MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 08.09.2017
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 13.09.2017
33. MRS 33 - Čisti dobiček na delnico (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 13.09.2017
34. MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 13.09.2017
36. MRS 36 - Oslabitev sredstev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 13.09.2017
37. MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 13.09.2017
38. MRS 38 - Neopredmetena sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 13.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 28