Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.10.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 01.10.2018
99.1 KOLEKTIVNA POGODBA BANKE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.08.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 28.08.2018
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 31.07.2018
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 31.07.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.07.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - julij 2018
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.07.2018
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.07.2018
26.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ŽELEZNIŠKEGA PROMETA (KPDŽP)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.07.2018
36.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST (KPRD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 10.07.2018
35.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPK)