Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 18.01.2019
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.01.2019
97.1 KOLEKTIVNA POGODBA ZA POKLICNE NOVINARJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 15.01.2019
06.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 14.01.2019
98.0 KOLEKTIVNA POGODBA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 08.01.2019
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 08.01.2019
10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 28.12.2018
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 24.12.2018
13.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 21.12.2018
21.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 21.12.2018
25.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 20.12.2018
38.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST POKLICNEGA GASILSTVA - TARIFNI DEL
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 20.12.2018
39.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST OKOLJA IN PROSTORA - TARIFNI DEL
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.12.2018
41.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA GOZDARSKO DEJAVNOST - TARIFNI DEL

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.12.2018
ZAKON O MINIMALNI PLAČI (ZMinP - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 08.01.2019
10.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRAFIČNE DEJAVNOSTI
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 08.01.2019
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 18.01.2019
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd)