Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 29.12.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 18.12.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 19.10.2017
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 19.10.2017
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.12.2015
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1 - neuradno prečiščbeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 30.12.2013
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo)