Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 29.12.2017
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 18.12.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 19.10.2017
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 20.11.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.12.2014
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 18.12.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 27.03.2017
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 22.09.2014
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB)