Novosti

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 26.07.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 08.05.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 27.03.2017
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 27.12.2016
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 20.06.2016
Odločba Ustavnega sodišča - peti odstavek 206. člena ZPIZ-2 (17.06.2016)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 17.05.2016
Odločba Ustavnega sodišča - četrti in peti odstavek 27. člena ZPIZ-2 (13.05.2016)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 21.03.2016
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 08.05.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 03.12.2015
ZAKON O INTERVENTNEM UKREPU NA PODROČJU TRGA DELA (ZIUPTD)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 26.07.2017
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 30.12.2013
Pravilnik o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 23.04.2014
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-1)