aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB) 01.01.2014 22.09.2014
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB) 01.01.2014 22.09.2014
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB) 01.07.2013 31.12.2013 01.08.2013
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB) 08.01.2013 [!] 30.06.2013 26.04.2013
Uredba (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 883/2004 (NUPB) 08.01.2013 [!] 31.12.2013 26.04.2013
ČG - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in Črno Goro ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BMNSZ) 01.01.2012 [!] 02.02.2012
BiH - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BBHSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 02.09.2011 20.09.2011
BiH - Sporazum o socialnem zavarovanju med Slovenijo in BiH ter Administrativni dogovor o izvajanju sporazuma (BBHSZ) 01.07.2008 01.09.2011 07.07.2011
MAKEDONIJA - Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ) 01.04.2001 19.12.2003
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.04.2001 22.12.2003
LUKSEMBERG - KONVENCIJA O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG 05.12.2003
ITALIJA - KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O SOCIALNI VARNOSTI 12.12.2003
NEMČIJA - SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO O SOCIALNI VARNOSTI (Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM K SPORAZUMU IN DOGOVORU O IZVAJANJU SPORAZUMA) 11.12.2003
NIZOZEMSKA - KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO NIZOZEMSKO O SOCIALNI VARNOSTI (Z ZAKLJUČNIM PROTOKOLOM IN DOGOVOROM O IZVAJANJU KONVENCIJE) 16.12.2003
AVSTRIJA - SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI 17.12.2003
AVSTRIJA - DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SOCIALNI VARNOSTI 18.12.2003
KANADA in QUEBEC - SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KANADE IN DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA TER SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO QUEBECA IN DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA 24.12.2003
AVSTRALIJA - DOGOVOR O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AVSTRALIJE 09.01.2004
ITALIJA - ADMINISTRATIVNI SPORAZUM ZA IZVAJANJE KONVENCIJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ITALIJANSKO REPUBLIKO O SOCIALNI VARNOSTI 12.12.2003
LUKSEMBURG - UPRAVNI DOGOVOR O IZVAJANJU KONVENCIJE O SOCIALNI VARNOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN VELIKIM VOJVODSTVOM LUKSEMBURG 08.12.2003
HRVAŠKA - SPORAZUM O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO 09.12.2003
HRVAŠKA - ADMINISTRATIVNI SPORAZUM O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO 10.12.2003
AVSTRALIJA - SPORAZUM O SOCIALNI VARNOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO AVSTRALIJE 08.01.2004
ŠVICA - KONVENCIJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O SOCIALNI VARNOSTI 14.01.2004
ZDA - Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike in Upravni dogovor za izvajanje sporazuma 31.08.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30