aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
VPLAČILA IN IZPLAČILA IZ SKLADA BUAK – Sodba v terjatvi, ki jo sestavljajo dodatki za nadomestilo za dopust in ki jo ima organ za socialno varnost do delodajalca iz naslova napotitve delavcev – Izvajanje sodne funkcije sodišča, ki odloča o sporu (C-579/17) 28.02.2019 05.03.2019
SOCIALNA VARNOST IN IZDAJA POTRDILA A1 – Razširitev ugodnosti potrdila A1 na državljana tretjih držav, ki zakonito stalno prebivata na ozemlju države članice (C-477/17) 24.01.2019 12.03.2019
NAPOTITEV DELAVCEV – Napotitev hrvaških državljanov in državljanov tretjih držav v Avstrijo prek podjetja s sedežem v Italiji (C-18/17) 14.11.2018 15.11.2018
ZAKONODAJA, KI SE UPORABLJA ZA NAPOTENEGA DELAVCA – Potrdilo A1 – Zakonodaja države članice, v kateri ima sedež delodajalec in prijavljeno stalno prebivališče napotenega delavca (C-451/17) 25.10.2018 29.10.2018
NAPOTENI DELAVCI IN POTRDILO A1 – Napačna izdaja potrdila A1 – Zavezujoča narava in retroaktivni učinek teh potrdil – Pojem osebe poslane, da nadomesti drugo osebo (C-527/16) 06.09.2018 13.09.2018
NAPOTENI DELAVCI – Potrdilo A1, ki je bilo pridobljeno ali se je uveljavilo na podlagi goljufije – Zavrnitev priznanja opravljanja poklicne dejavnosti s strani države članice v primeru goljufije ali zlorabe (C-356/15) 11.07.2018 14.09.2018
NAPOTENI DELAVCI - Potrdilo E101 (A1), ki je bilo pridobljeno ali se je uveljavljalo na podlagi goljufije (C-359/16) 06.02.2018 11.04.2018
ODTEGLJAJ V ZVEZI Z DOHODKI OD KAPITALA, NAMENJENEGA FINANCIRANJU SOCIALNE VARNOSTI V DRŽAVI ČLANICI – Oprostitev za državljane EU ki so vključeni v sistem socialne varnosti druge države članice – Fizične osebe, ki so vključene v sistem socialne varnosti tretje države – Različno obravnavane (C-45/17) 18.01.2018 18.01.2018
OSEBA, KI JE OBIČAJNO ZAPOSLENA NA OZEMLJU DVEH ALI VEČ DRŽAV ČLANIC – Oseba, ki je zaposlena v eni državi članici in ki del svojih dejavnosti opravlja v državi članici, kjer stalno prebiva (C-570/15) 13.09.2017 19.09.2017
OSEBA, KI JE OBIČAJNO ZAPOSLENA NA OZEMLJU DVEH ALI VEČ DRŽAV ČLANIC – Oseba, zaposlena v eni državi članici, ki med neplačanim trimesečnim dopustom opravlja dejavnosti zaposlene osebe v drugi državi članici (C-569/15) 13.09.2017 19.09.2017
ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EU IN VKLJUČITEV V SISTEM SOCIALNE VARNOSTI V DRŽAVI DAVČNEGA REZIDENTSTVA (C-690/15) 10.05.2017 10.08.2017
ENAKO OBRAVNAVANJE V ZVEZI Z DOSTOPOM DO DAJATEV SOCIALNE VARNOSTI – Nacionalna zakonodaja, ki ne priznava pomoči za vzdrževanega otroka in davčnega dobropisa za vzdrževanega otroka državljanom drugih držav članic, ki nimajo pravice do zakonitega prebivanja (C-308/14) 14.06.2016 15.06.2016
KRAJ OPRAVLJANJA DELA IN ZAKONODAJA S PODROČJA SOCIALNE VARNOSTI – Določitev zakonodaje, ki se uporablja (C-266/13) 19.03.2015 18.02.2019
SOCIALNA DAJATEV NA DOHODKE OD PREMOŽENJA - Prispevek k financiranju obveznih sistemov socialne varnosti (C-623/13) 26.02.2015 10.03.2015
DOLOČITEV PRISTOJNE DRŽAVE ČLANICE ZA DODELJEVANJE DRUŽINSKE DAJATVE – Položaj, v katerem delavec migrant in njegova družina živijo v državi članici, v kateri je središče njihovih interesov in v kateri je bila prejeta družinska dajatev – Zahtevek za družinsko dajatev v državi članici izvora (C-394/13) 11.09.2014 16.09.2014
OBVEZNO ZAVAROVANJE SAMOZAPOSLENIH OSEB (040 DRUŽBENIKOV) - Opravljanje dejavnosti v drugi državi kot je država stalnega prebivališča (C-137/11) 27.09.2012 27.09.2012
NEPOSREDNO ZAVAROVANJE RAZEN ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA - Dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji (C-185/11) 26.01.2012 26.01.2012
PRAVICA DO PLAČANEGA LETNEGA DOPUSTA – Delavec, ki ni izkoristil svojih pravic do plačanega letnega dopusta pred prenehanjem delovnega razmerja (C-341/15) 21.07.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 18