O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 02.09.2017
Uporaba do:
Datum vpisa: 04.09.2017

Posebnost glede uporabe po 2. členu Pravilnika o spremembah Pravilnika (UL RS, št. 47/17):
"Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo po določbah tega pravilnika."

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji (leto 2017) 01.01.2018 31.12.2017 16.03.2018
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 18.12.2017
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 18.11.2017 20.11.2017
Valorijacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2016 20.05.2017 [!] 08.05.2017
Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 24.12.2016 31.12.2017 27.12.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 8