O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum izdaje: 08.01.2018
Datum vpisa: 12.01.2018
Članek nima posebnosti! Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke in vpis v register dejanskih lastnikov (RDL).pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 498
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE IN SAMOSTOJNI KULTURNI DELAVCI 16.02.1994 18.08.2003
OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE ZASEBNIKOV ZA ČAS ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI ALI POŠKODBE IZVEN DELA DO 30 DNI 17.10.2000 26.11.2003
SPREMEMBA ZAVEZANCA ZA NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA MED LETOM 19.12.2000 10.07.2003
DENARNE POMOČI (FINANČNE INTERVENCIJE) IZVZETE IZ PRISILNE IZTERJAVE 20.12.2000 08.07.2003
OBRAČUNAVANJE PRISPEVKOV OD NADOMESTIL 20.12.2000 19.05.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 498